Satan và Lucifer ??? - Page 18 - vozForums
vozForums

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™


Reply
 
Thread Tools
  #171  
Old 30-04-2013, 01:53
k_wails's Avatar
k_wails k_wails is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 23
Re: Satan và Lucifer ???

Vậy tổng hợp ý của các thím, mình nghĩ thế này:
Satan là một nhóm (số nhiều), Lucifer thuộc nhóm này nên cũng gọi là satan luôn.
Bàn luận cho vui thôi, chứ người biết câu trả lời chính xác nhất là chúa, các thiên thần, lucifer, satan -.-
Reply With Quote
  #172  
Old 30-04-2013, 01:54
chibi247 chibi247 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2013
Posts: 21
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by we00051631 View Post
Chắc bạn nhầm đâu đó
Chưa từng nghe qua tài liệu nào nói 7 mối tội đầu tương ứng với 7 con quỷ cả.
Chỉ có trong cái truyện tranh gì đấy mà có thằng điều khiển lửa thôi....
Nguồn trên mạng thì có thể là vớ vẩn nhưng trong wiki thì em nghĩ không thể

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA...4%91%E1%BA%A7u
Reply With Quote
  #173  
Old 30-04-2013, 01:57
Amint Amint is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2010
Posts: 888
Re: Satan và Lucifer ???

^
nguồn wiki thì chỉ đọc cho vui thôi
Vì wiki thì ai cũng sửa được nó ko có giá trị để trích dẫn đâu
Cơ mà cái 7 con quỷ tượng trưng 7 tội lỗi thì đọc thấy cũng nhiều rồi
Reply With Quote
  #174  
Old 30-04-2013, 01:57
Kurt Cobain. Kurt Cobain. is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Posts: 173
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by chibi247 View Post
Nguồn trên mạng thì có thể là vớ vẩn nhưng trong wiki thì em nghĩ không thể

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA...4%91%E1%BA%A7u
Thế bạn muốn mình sửa dòng thứ mấy trong đấy!
Reply With Quote
  #175  
Old 30-04-2013, 01:59
phong180992_version2's Avatar
phong180992_version2 phong180992_version2 is offline
Junior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 18
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by Kurt Cobain. View Post
Các bạn TCG đừng gân cổ lên mà cãi nữa các bạn à! Những ngưởi đưa ra lập luận đều dựa trên những thứ có lý còn các bạn TCG thì bám vào kinh thánh của các bạn để phản biện, mà kinh thánh của các bạn thì chỉ dành cho các bạn chứ không phải là họ, các bạn tin vào kinh thánh còn họ thì không và họ có cơ sở để không mà các bạn không thể phản bác được! Nên hãy mặc họ các bạn à! Các bạn đừng tạo đà cho họ troll đểu tôn giáo của các bạn nữa
Bạn đưa ra xem mình phản biện sai điều gì ?

Mình dựa vào kinh thánh để giải đáp câu hỏi vốn k mang tính khoa học của bạn Saigon mà chỉ là những câu hỏi kiểu như 1 người chưa biết gì về đạo và đặt câu hỏi

Khi nào bạn hỏi mình mang tính khoa học đại loại như

Nếu k có đàn ông thì Maria đẻ bằng cách nào ? Chúa phán bằng cách nào hay làm cách nào để bà Maria có thai

tất nhiên mình k thể giải đáp được những câu hỏi này vì nó là 1 dạng tâm linh tín ngưỡng

chẳng khác nào mình hỏi bạn rằng hãy chứng minh vì sao con ma xuất hiện trong 1 bức hình , nó xuất hiện bằng cách nào ? Và tại sao lại chỉ xuất hiện trong máy ảnh và lại chỉ xuất hiện cùng người đó ?
Reply With Quote
  #176  
Old 30-04-2013, 01:59
we00051631's Avatar
we00051631 we00051631 is offline
Member
 
Join Date: 09-2012
Posts: 49
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by chibi247 View Post
Nguồn trên mạng thì có thể là vớ vẩn nhưng trong wiki thì em nghĩ không thể

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA...4%91%E1%BA%A7u
Quote:
Theo Do Thái Giáo: Quỷ (devil) là các thiên thần lạc lối (fallen angels). Các thiên thần đều thờ phụng Đức Chúa là Thiên Chúa, trong đó vị tổng lãnh Thiên Thần là Michael. Tuy nhiên, có một thiên thần một tên là lucifer đã nổi dậy cùng 1/3 thiên thần khác để giành quyền thống trị với Thiên Chúa. Michael đã đánh bại Lucifer vào ngày Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối vào ngày thứ ba của 7 ngày Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Ngày ấy Lucifer được gọi là Satan, nghĩa là Kẻ Chống Đối.
Thằng bạn em bảo wiki do người dùng đóng góp nên mấy cái chuyên sâu k đáng tin cậy. Chỉ dùng ở mức phổ thông
Reply With Quote
  #177  
Old 30-04-2013, 02:01
chibi247 chibi247 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2013
Posts: 21
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by Kurt Cobain. View Post
Thế bạn muốn mình sửa dòng thứ mấy trong đấy!
Ai cũng có thể sửa nhưng còn bản tiếng anh này thì sao ?
Isaiah 14:12 mentions the name of "Lucifer." I’ve heard it said that this is Satan. Are Lucifer and Satan one and the same?

A.

It is sad, but nevertheless true, that on occasion Bible students attribute to God’s Word facts and concepts that it neither teaches nor advocates. These ill-advised beliefs run the entire gamut—from harmless misinterpretations to potentially soul-threatening false doctrines.

Although there are numerous examples from both categories that could be listed, perhaps one of the most popular misconceptions among Bible believers is that Satan also is designated as “Lucifer” within the pages of the Bible. What is the origin of the name Lucifer, what is its meaning, and is it a synonym for “Satan”? Here are the facts.

The word “Lucifer” is used in the King James Version only once, in Isaiah 14:12: “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!” The Hebrew word translated “Lucifer” is helel (or heylel), from the root, hâlâl, meaning “to shine” or “to bear light.” Keil and Delitzsch noted that “[i]t derives its name in other ancient languages also from its striking brilliancy, and is here called ben-shachar (son of the dawn)... (1982, 7:311). However, the KJV translators did not translate helel as Lucifer because of something inherent in the Hebrew term itself. Instead, they borrowed the name from Jerome’s translation of the Bible (A.D. 383-405) known as the Latin Vulgate. Jerome, likely believing that the term was describing the planet Venus, employed the Latin term “Lucifer” (“light-bearing”) to designate “the morning star” (Venus). Only later did the suggestion originate that Isaiah 14:12ff. was speaking of the devil. Eventually, the name Lucifer came to be synonymous with Satan. But is Satan “Lucifer”?

No, he is not. The context into which verse 12 fits begins in verse 4 where God told Isaiah to “take up this parable against the king of Babylon, and say, ‘How hath the oppressor ceased! the golden city ceased!’” In his commentary on Isaiah, Albert Barnes explained that God’s wrath was kindled against the king because the ruler “intended not to acknowledge any superior either in heaven or earth, but designed that himself and his laws should be regarded as supreme” (1950, 1:272). The chest-pounding boast of the impudent potentate was:

I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God; and I will sit upon the mount of congregation, in the uttermost parts of the north; I will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High (vss. 13-14).
As a result of his egotistical self-deification, the pagan monarch eventually would experience both the collapse of his kingdom and the loss of his life—an ignominious end that is described in vivid and powerful terms. “Sheol from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming,” the prophet proclaimed to the once-powerful king. And when the ruler finally descends into his eternal grave, captives of that hidden realm will taunt him by saying, “Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms?” (vs. 16). He is denominated as a “man” (vs. 16) who would die in disrepute and whose body would be buried, not in a king’s sarcophagus, but in pits reserved for the downtrodden masses (vss. 19-20). Worms would eat his body, and hedgehogs would trample his grave (vss. 11,23).

It was in this context that Isaiah referred to the king of Babylon as “the morning star” (“son of the morning”; “son of the dawn”) to depict the once-shining-but-now-dimmed, once-lofty-but-now-diminished, status of the (soon to be former) ruler. In his Bible Commentary, E.M. Zerr observed that such phrases were “...used figuratively in this verse to symbolize the dignity and splendor of the Babylonian monarch. His complete overthrow was likened to the falling of the morning star” (1954, 3:265). This kind of phraseology should not be surprising since “[i]n the O.T., the demise of corrupt national powers is frequently depicted under the imagery of falling heavenly luminaries (cf. Isa. 13:10; Ezek. 32:7), hence, quite appropriately in this context the Babylonian monarch is described as a fallen star [cf. ASV]” (Jackson, 1987, 23:15).

Nowhere within the context of Isaiah 14, however, is Satan depicted as Lucifer. In fact, quite the opposite is true. In his commentary on Isaiah, Burton Coffman wrote: “We are glad that our version (ASV) leaves the word Lucifer out of this rendition, because...Satan does not enter into this passage as a subject at all” (1990, p. 141). The Babylonian ruler was to die and be buried—fates neither of which Satan is destined to endure. The king was called “a man” whose body was to be eaten by worms, but Satan, as a spirit, has no physical body. The monarch lived in and abided over a “golden city” (vs. 4), but Satan is the monarch of a kingdom of spiritual darkness (cf. Ephesians 6:12). And so on.

The context presented in Isaiah 14:4-16 not only does not portray Satan as Lucifer, but actually militates against it. Keil and Delitzsch firmly proclaimed that “Lucifer,” as a synonym, “is a perfectly appropriate one for the king of Babel, on account of the early date of the Babylonian culture, which reached back as far as the grey twilight of primeval times, and also because of its predominate astrological character” (1982, p. 312). They then correctly concluded that “Lucifer, as a name given to the devil, was derived from this passage...without any warrant whatever, as relating to the apostasy and punishment of the angelic leaders” (pp. 312-313).

REFERENCES

Barnes, Albert (1950 edition), Barnes’ Notes on the Old and New Testaments—Isaiah (Grand Rapids, MI: Baker).

Coffman, James Burton (1990), The Major Prophets—Isaiah (Abilene, TX: ACU Press).

JacksonBinsfeld's classification of demons
Peter Binsfeld prepared a classification of demons in 1589. His demon classification was based on the seven deadly sins, establishing that each one of the mentioned Seven princes of Hell tempted people by means of one of those sins.
Lucifer: pride
Mammon: greed
Asmodeus: lust
Leviathan: envy
Beelzebub: gluttony
Satan: wrath
Belphegor: sloth[4]
[edit]Wayne (1987), “Your Question & My Answer,” Christian Courier, 23:15, August.

Keil, C.F. and Franz Delitzsch, (1982 edition), Commentary on the Old Testament—Isaiah (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Zerr, E.M. (1954), Bible Commentary (Bowling Green, KY: Guardian of Truth Publications).

Source: apologeticspress


Và đây nữa :

Binsfeld's classification of demons
Peter Binsfeld prepared a classification of demons in 1589. His demon classification was based on the seven deadly sins, establishing that each one of the mentioned Seven princes of Hell tempted people by means of one of those sins.
Lucifer: pride
Mammon: greed
Asmodeus: lust
Leviathan: envy
Beelzebub: gluttony
Satan: wrath
Belphegor: sloth[4]

Last edited by chibi247; 30-04-2013 at 02:06.
Reply With Quote
  #178  
Old 30-04-2013, 02:02
we00051631's Avatar
we00051631 we00051631 is offline
Member
 
Join Date: 09-2012
Posts: 49
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by Kurt Cobain. View Post
Các bạn TCG đừng gân cổ lên mà cãi nữa các bạn à! Những ngưởi đưa ra lập luận đều dựa trên những thứ có lý còn các bạn TCG thì bám vào kinh thánh của các bạn để phản biện, mà kinh thánh của các bạn thì chỉ dành cho các bạn chứ không phải là họ, các bạn tin vào kinh thánh còn họ thì không và họ có cơ sở để không mà các bạn không thể phản bác được! Nên hãy mặc họ các bạn à! Các bạn đừng tạo đà cho họ troll đểu tôn giáo của các bạn nữa
"Những" của bạn chỉ có 1 bác saigon. Còn lại chả trích dẫn ra được cái vẹo gì ra hồn

Và nếu bạn đọc lại cái tiêu đề và những dòng thớt viết. Bạn có thể nhận ra là lắm kẻ vô học định giở trò troll khi tổ lái vấn đề sang khía cạnh không liên quan,
Reply With Quote
  #179  
Old 30-04-2013, 02:05
chibi247 chibi247 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2013
Posts: 21
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by princess alone View Post
thời điểm sau này khi chúa muốn hợp nhất với con người ( cụ thể hơn là jesu con của chúa) nhưng Lucifer phản đối vì muốn chính mình hợp nhất với thiên chúa ấy
Bác này bốc phét tỏ vẻ ra mình hiểu biết, cuộc chiến nổi loạn xảy ra :

Michael đã đánh bại Lucifer vào ngày Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối vào ngày thứ ba của 7 ngày Thiên Chúa tạo dựng thế giới.

Thật là khó chịu khi có những bác thế này
Reply With Quote
  #180  
Old 30-04-2013, 02:08
Kurt Cobain. Kurt Cobain. is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Posts: 173
Re: Satan và Lucifer ???

Quote:
Originally Posted by phong180992_version2 View Post
Bạn đưa ra xem mình phản biện sai điều gì ?

Mình dựa vào kinh thánh để giải đáp câu hỏi vốn k mang tính khoa học của bạn Saigon mà chỉ là những câu hỏi kiểu như 1 người chưa biết gì về đạo và đặt câu hỏi

Khi nào bạn hỏi mình mang tính khoa học đại loại như

Nếu k có đàn ông thì Maria đẻ bằng cách nào ? Chúa phán bằng cách nào hay làm cách nào để bà Maria có thai

tất nhiên mình k thể giải đáp được những câu hỏi này vì nó là 1 dạng tâm linh tín ngưỡng

chẳng khác nào mình hỏi bạn rằng hãy chứng minh vì sao con ma xuất hiện trong 1 bức hình , nó xuất hiện bằng cách nào ? Và tại sao lại chỉ xuất hiện trong máy ảnh và lại chỉ xuất hiện cùng người đó ?
Đó là lý do chính mình muốn nói đến, rõ khổ ! Đầu tiên họ sẽ troll về giáo lý cho bạn nhảy vào, sau đó họ sẽ tổ lái qua những vấn đề tâm linh ấy và đưa bằng chứng khoa học dập vào cuốn kinh thánh của bạn, tất nhiên bạn làm quái gì mà trả lời được nếu chỉ dựa vào đó, họ sẽ được thế đánh đồng mọi điều răn trong kinh thánh của bạn trở thành "những viên kẹo niềm tin cho những con cừu khổ hạnh". Bạn khờ thế, tôn giáo thì không thể tranh cãi được, hãy cho qua, bạn theo đạo vì mục đích gì? Làm cho tâm hồn mình tốt đẹp lên hay đi cãi nhau?
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 23:21.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.