Xin được tư vấn: Nâng Cấp RAM cho laptop Evo N610C - vozForums
vozForums
Update tình hình vOz nói chung (tháng 5/2018)

Go Back   vozForums > Máy tính để bàn > Mainboard & Memory


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 26-07-2007, 22:09
acex acex is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2007
Posts: 3
Xin được tư vấn: Nâng Cấp RAM cho laptop Evo N610C

Chào các anh em !
Mình định nâng cấp RAM cho laptop ( từ 1*256 lên 2*256) mà không biết nên dùng loại nào ! Xin anh em giúp đỡ !

Thông số và cấu hình về máy mình gửi lên nhờ anh em xem xét:

Từ trang web của COMPAQ:
Compaq Evo N610c ( N610cP160X420DC252 )
Memory-Maximum 1GB 266 MHz SDRAM DDR SDRAM (512-MB SODIMM in slots 1 and 2)


Từ CPU-Z:

Tab CPU

Tab MEMORY

Tab MAINBOARD


Từ Sandra:

System
Manufacturer : Compaq
Model : Evo N610c
Serial Number : 3J28KT8Z811Z
ID : 43F3AB3B-11D6AB82-8721691F-3F043411

System Chassis
Manufacturer : Compaq
Type : Notebook
Can be locked : No
Serial Number : 3J28KT8Z811Z
Asset Tag : 3J28KT8Z811Z
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Security State

Mainboard
Manufacturer : Compaq
MP Support : No
Model : 07F4
Version : KBC Version .

System Memory Controller
Location : Mainboard
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 1GB
Bank 1 - DIMM #1 : Empty
440F77AC - DIMM #2 : M4 70L3224DT0-CB0 SO-DIMM Synchronous DDR-SDRAM 256MB/64 @ 100Mt/s

FLASH Memory Controller
Location : Mainboard
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 1
Maximum Installable Memory : 1MB
Bank 3 - 82802 : Chip Non-Volatile FLASH 1MB/8

Chipset 1
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) 82845MP Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B0-step)
Bus(es) : X-Bus AGP PCI PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 100MHz / 2x 133MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 12 request(s)

Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.00
Number of Ports : 1
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 2/1x
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)

Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 2 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Bank 3 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 4/3x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : No
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : Yes
Fixed Hole Present : No

Memory Module 1
Manufacturer : Samsung
Model : M4 70L3224DT0-CB0
Serial Number : 440F77AC
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technology : 8x(16Mx16)
Speed : PC2100U
Standard Timings : 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Date of Manufacture : Wednesday, December 24, 2003
Set Timing @ 133MHz : 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 100MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)

Temperature Sensor(s)
Device 1 Processor : OK
Device 2 Add-in Card : OK

AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 256MB

PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
PCI Bus 2 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x

LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801CAM (ICH3-M) LPC Interface
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes

LPC Hub Controller 2
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) 82801CA SMBus Controller (ICH3-S B1 step)

LPC Legacy Controller 1
Type : SMSC LPC v1
Version : 0E.01
Number of Enabled Devices : 7

Sound Adapter 1
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) 82801CA AC'97 Audio Controller (ICH3-S B1 step)
Type : AC '97

USB Controller 1
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) uPD720100A USB OpenHCI Controller (Version 1.0)
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No

USB Controller 2
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) uPD720100A USB OpenHCI Controller (Version 1.0)
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : Yes

USB Controller 3
Model : Compaq Computer Corp (Now owned by Hewlett-Packard) uPD720100A USB 2.0 EHCI Controller (Version 2.0)
Version : 2.00
Specification : 0.95
Interface : EHCI
Channels : 5
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
Legacy Emulation Enabled : No

CardBus/PCMCIA Controller 1
Model : Texas Instruments (TI) PCI1420 PC Card CardBus Controller

CardBus/PCMCIA Controller 2
Model : Texas Instruments (TI) PCI1420 PC Card CardBus Controller

System i2c Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Specification : 1.00
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 100kHz

System i2c Controller 2
Model : SMSC LPC 47x25X A1 Access Bus
Version : 0.01
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 50kHz

System i2c Controller 3
Model : SMSC LPC 47x25X A2 Access Bus
Version : 0.01
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 50kHz

System i2c Controller 4
Model : SMSC LPC 47x25X B1 Access Bus
Version : 0.01
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 50kHz

System i2c Controller 5
Model : SMSC LPC 47x25X B2 Access Bus
Version : 0.01
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 50kHz


Với cấu hình như vậy thì mình nên dùng loại RAM nào, Bus bao nhiêu, nếu được thì cho mình biết giá luôn ( mình đang ở HCM )
Xin cám ơn anh em !

Last edited by acex; 26-07-2007 at 22:12.
Reply With Quote
  #2  
Old 27-07-2007, 09:18
cal cal is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2007
Location: California
Posts: 1,497
Re: Xin được tư vấn: Nâng Cấp RAM cho laptop Evo N610C

- Nó xài SO-DIMM DDR PC2100
http://www.memoryx.net/pc6-19572.html

- Bro mua thêm 1 thanh 256MB lắp vào khe DIMM còn trống.

- Hầu hết SO-DIMM DDR PC2700 đều support chạy ở PC2100. Bro có thể mua PC2700 nếu rẻ / dễ kiếm hơn PC2100. Nhưng không chắc nó chạy được với thanh PC2100 hiện có. Có phần rủi ro.

Last edited by cal; 27-07-2007 at 09:25.
Reply With Quote
  #3  
Old 27-07-2007, 17:33
namtg namtg is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2006
Posts: 302
Send a message via Yahoo to namtg
Re: Xin được tư vấn: Nâng Cấp RAM cho laptop Evo N610C

Nên mua cây 512 chạy cho nhanh tí.
Reply With Quote
  #4  
Old 27-07-2007, 17:58
HNguyen HNguyen is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2007
Posts: 1,240
Send a message via Skype™ to HNguyen
Re: Xin được tư vấn: Nâng Cấp RAM cho laptop Evo N610C

Bạn định nâng cấp à, mình cũng đang muốn nâng cấp ram, mình muốn mua thanh 512 về chạy,nếu bạn muốn mua ram 256 thì liên liên lạc mình nhé. Thông số ram của mình đây,mình vừa xem được xong.
Giá cả thỏa thuận nhé,vì mình cũng chưa biết gì về giá cả.

Memory Module Properties
Module Name Infineon 64D32020GDL6C
Serial Number 03183E13h (322836483)
Module Size 256 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh

Memory Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)

Memory Module Features
Early RAS# Precharge Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported

Memory Module Manufacturer
Company Name Infineon Technologies AG
Product Information http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/...ome.do?tabId=1
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 01:54.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.