Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân - vozForums
vozForums

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 27-01-2013, 21:09
Fustcall Fustcall is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2012
Posts: 336
Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Đọc xong ghê muốn chết luôn!

... Bấy giờ trong dinh bắt đầu nổi lên một tiếng trống hiệu, bọn lính tay cầm cờ mầu lam hô to lên rằng: Đem bọn phạm nhân lớp một vào hầu. Hạ Báo (một viên tướng của Từ Hải - ghi chú của Ngày Nay) liền dẫn Hoạn thị, Kế thị (tức mẹ của Hoạn Thư), Bạc Bà, Bạc Hãnh vào quỳ dưới sân.

Phu nhân bắt đầu tuyên bố tội trạng: Mụ Bạc Bà kia đẩy người vào trong cạm bẫy, còn tên Bạc Hãnh, bán người lương thiện vào nhà xướng ca. Vậy theo đúng lời thề trước của mi, lấy dao vằm nát thân thể, rồi cho ngựa ăn. Còn mụ Bạc thì đem chặt đầu bêu lên ngọn cây phía trước.

Bọn đao phủ được lệnh dạ lên một tiếng, tức thì lôi mụ Bạc Bà đem ra chặt đầu. Còn Bạc Hãnh thì dùng chiếu bó như bó củi, ngoài quấn dây thừng thật chặt, rồi hai người giữ, một người cầm cưa, cắt từ dưới chân lên đầu thành hơn 100 đoạn. Ghê thay một cái thân hình như vậy mà trong giây phút thịt nát như bùn, người coi ai cũng hoảng hồn chết ngất. Bọn đao phủ vào bẩm đã thi hành xong, phu nhân truyền đem đống thịt trộn lẫn với cỏ để cho ngựa ăn.

Kế đó, gọi đến phạm nhân họ Hoạn. Họan Thư chẳng còn hồn vía, kêu xin phu nhân tha thứ tính mạng kẻ hèn này.

Vương phu nhân rằng: Hoạn tiểu thư, nhà ngươi có nhiều mưu chước hay và cũng có gan nhẫn nại đó. Nhưng mà bất cứ việc gì cũng nên để lại chút tình, thì sau gặp gỡ khỏi ngượng. Vậy nay ngươi gặp lại ta, nhất định không thể sống được.

Hoạn Thư khấu đầu lia lịa thưa rằng: Tội của tiện thiếp thực đáng muôn chết, nhưng xin phu nhân nhớ lại trước kia phu nhân viết tờ cung trạng, làm thiếp tôi động mối tình thương, nên đã để phu nhân viết kinh trên Quan Âm Các. Rồi khi phu nhân bước ra khỏi cửa, thiếp chẳng hề đuổi theo. Cái đó đủ biết lòng riêng riêng vẫn kính yêu, chỉ vì thế bất lưỡng cập (tình thế không cho phép đứng đôi), nghĩa là không thể cắt sợi tơ tình chia lòng sủng ái, mà nó xui nên tội lỗi oan gia, dám xin phu nhân xét lại.

Vương phu nhân tỏ vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: Ta đây chỉ muốn ăn thịt và lột da ngươi, để tiêu mối hận ngày trước. Nhưng giờ đây, sở dĩ ngươi được thoát chết là lúc ta đi ngươi chẳng đuổi theo, tỏ ý hé mở cửa lồng cho chim bay bổng. Nhưng còn tội sống thì ngươi không thể chối cãi được đâu. Vậy ta hỏi: Bọn sang Lâm Truy bắt ta là những tên nào? Cứ việc khai đúng sự thực, để chúng gánh bớt một phần tội lỗi cho ngươi.

Hoạn Thư cúi đầu thưa rằng: Những kẻ thi hành mưu kế dẫu là Hoạn Khuyển, Hoạn Ưng, nhưng người bầy ra mưu đó chính là tiện thiếp. Bọn chúng chẳng qua chỉ biết theo lệnh mà thôi. Nếu đem chúng ra gánh tội thay thì thiếp không nỡ.

Phu nhân rằng: Thế ra ngươi chính là phụ nữ dám nhận cả phần oan cừu vào mình đó chăng? Rồi nàng gọi quân đao phủ đem bọn Ưng Khuyển ra chém đầu để cảnh cáo những kẻ hào nô (nô bộc của phú hào) khác. Đao phủ dạ ran, lôi tuột hai tên ra chém đầu.

Phu nhân lại truyền tả hữu đem Kế thị ra nọc đánh 30 roi. Quân lính đương sắp ra tay thì Hoạn Thư ôm chầm lấy mẹ xin chịu đòn thay, và mụ quản gia (quản gia nhà mẹ Hoạn Thư, đã giúp đỡ Kiều khi nàng bị bắt về Vô Tích, và được Kiều tặng 100 lạng vàng, 2000 lạng bạc trong buổi báo ân xử oán - ghi chú của Ngày Nay) cũng vội quỳ xuống thưa rằng: Tội trạng của bà chủ tôi quả thực không thể tha thứ, vậy kẻ tớ già này xin tình nguyện thay chết cho chủ mẫu.

Phu nhân rằng: Thôi thì ta cũng nể lời mụ quản gia tha chết cho thị để mụ nhận lãnh đem đi.

Mụ quản gia tạ ơn rồi đỡ Kế thị ra ngoài dinh trại. Nhưng Kế thị năm ấy tuổi ngoài sáu mươi, lại là một vị nhất phẩm phu nhân, chưa từng gặp cảnh khổ nhục bao giờ mà nay bị bắt từ huyện Vô Tích giải đến, khổ sở biết bao, lại thấy ba quân giết người như rạ, trong khi tuổi nhiều sức yếu, mụ đã khiếp đảm chết ngay tức thì. Mụ quản gia đành ngồi một bên để trông nom thi thể.

Vương phu nhân thấy mụ quản gia đem Kế thị đi rồi, bèn truyền lệnh cho cung nữ đem Hoạn Thư ra, lột trần áo xiêm rồi treo lên đánh 100 trượng.

Cung nữ dạ ran, túm tóc Hoạn Thư lôi ra, lột hết áo quần, chỉ để chừa một cái khố, tóc bị buộc lên xà nhà. Hai tên cung nữ mỗi tên túm một tay để lôi giăng ra, hai tên khác thì cầm vọt ngựa đứng trước và sau, một tên đánh từ trên đánh xuống, một tên đánh từ dưới đánh lên, đánh như con đỉa bỏ trong thùng vôi, con lươn trong vạc nước nóng, luôn luôn dẫy dụa kêu trời. Toàn thân chẳng còn miếng da nào lành lặn. Sau khi cung nữ báo cáo đủ 100 roi, phu nhân truyền lệnh lôi ra cho Thúc Sinh nhận lãnh.

Cung nữ vâng lệnh, cởi tóc đem Hoạn Thư xuống, lôi ra phía ngoài gọi Thúc Sinh vào nhận. Thúc Sinh tạ ơn xong nhìn đến Hoạn Thư, thấy nàng chỉ còn thoi thóp thì chàng than rằng: Em ơi, chỉ vì cái khiếu thông minh của em đó mà phải rước lấy tai vạ, cầm dao cắt thịt của mình. Rồi một mặt thu nhận thi thể Kế thị, một mặt đỡ Hoạn Thư về chạy chữa đến nửa năm trời mới khỏi.

Kế đó Sử Chiêu (một tướng khác của Từ Hải) giải bọn Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh vào dinh.

Phu nhân hỏi: Tú Bà, mi có nhận được ta là ai không?

Tú Bà đáp: Kẻ hèn mọn này không nhận được ạ!

Phu nhân thét bảo: Mi hãy ngóc đầu lên nhìn xem ta là ai?

Quân sĩ dạ ran, túm tóc mụ kéo lật về phía sau. Bấy giờ mụ mới nhận rõ là Vương Thúy Kiều, thì luôn miệng kêu rằng: Tội của kẻ hèn mọn này thật đáng muôn lần bị chết chém. Chỉ xin phu nhân thương cho phần nào.

Phu nhân cười bảo: Lúc này mà mi còn mơ tưởng đến sự sống sao? Lời thề trước ngọn đèn trời ngày xưa hỏi đã tiêu tan thế nào được hử? Quân sĩ đâu, lôi con Tú Bà này ra, lấy dầu vông đun sôi để tẩm vào người, rồi dựng ngược cho đầu xuống đất, chân chổng lên trời, châm lửa đốt như ngọn đèn trời để làm tròn lời thề ngày trước. Mau lên!

Còn tên Mã Bất Tiến (tên thật của Mã Giám Sinh) thì kẹp chân tay vào mảnh gỗ cho căng thẳng ra, rồi rạch da và moi gân khiến cho tứ chi rời rạc, để ứng lời thề của nó. Ngoài ra, lại nấu một nồi dầu thông trộn lẫn với vỏ cây gai, đun thật sôi và lấy thùng nước lã lớn để bên, rồi đem Sở Khanh ra, lột hết áo xiêm, một người thì múc dầu thông đun sôi rưới vào mình hắn, một người thì lấy nước lạnh dội theo.

Quân sĩ được lệnh lôi ba phạm nhân ra ngoài. Tú Bà thì cuốn thành một cây sáp lớn. Phía dưới chỉ lộ cái đầu. Mã Giám Sinh thì bị căng xác. Sở Khanh bị quấn thành một thỏi sắt nguội.

Đoạn rồi phu nhân hô to: “Đốt sáp”, quân sĩ bèn châm lửa vào chân Tú Bà. Mụ mới bị châm một mồi lửa đã kêu đau ầm ĩ. Phu nhân mắng rằng: Mi cũng biết đau ư? Cớ sao ngày trước mi nỡ lòng hủy hoại da thịt người khác? Tú Bà chết ngất, không trả lời được nữa.

Kế đến Mã Giám Sinh, quân sĩ tìm chỗ chùm gân, lấy mũi dao nhọn khoét da, rồi dùng lưỡi câu móc vào đầu gân, dùng sức lôi mạnh một cái. Giám Sinh lập tức chết tươi. Quân sĩ rút thêm ba bốn cái gân nữa làm cho thi thể Giám Sinh rời ra từng mảnh. Phu nhân bèn sai quẳng ra ngoài bể cho cá nóc ăn để báo lại tội bạc tình.

Còn Sở Khanh bị tẩm dầu thông và keo vỏ gai, bên trong tuy vẫn còn sống nhưng bên ngoài không cựa quậy được. Quân sĩ chạy đến bóc lột miếng vỏ gai nơi đầu ra, thì ngoài da đã bị dầu thông ăn loẽn, chẳng cần dùng sức, chỉ tuốt một cái thì lột hết da. Độ nửa giờ sau, thân thể Sở Khanh chỉ còn trơ lại một cục máu đỏ lòm nhưng vẫn còn thoi thóp. Phu nhân lại sai đem nước vôi rưới vào, tức thì toàn thân Sở Khanh nổi lên những cái mụn như là bọt nước. Rồi sau ít phút trở thành mủ, rã thịt lòi xương mà chết thê thảm...

http://forum.buonchuyen.info/showthr...h-Tam-Tai-Nhan
Reply With Quote
  #2  
Old 27-01-2013, 21:14
freelifev6 freelifev6 is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Location: Tây London
Posts: 89
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Quote:
Originally Posted by byb7 View Post
Thắc mắc mãi
Sao Nguyễn Du ko bị kêu là đạo văn vậy
Đừng gạch em
ai không kêu thế
Reply With Quote
  #3  
Old 27-01-2013, 21:19
Fustcall Fustcall is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2012
Posts: 336
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Quote:
Originally Posted by byb7 View Post
Thắc mắc mãi
Sao Nguyễn Du ko bị kêu là đạo văn vậy
Đừng gạch em
Kim vân kiều truyện là truyện chữ, thúy kiều là thơ thì với lại ông cũng ghi rõ là ý tưởng lấy từ Kim vân kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, khi nào ông viết truyện kiều rồi nhận là của mình thì mới gọi là đạo văn
Reply With Quote
  #4  
Old 27-01-2013, 21:20
byb7's Avatar
byb7 byb7 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Location: Sài gòn tôi yêu
Posts: 166
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Quote:
Originally Posted by Fustcall View Post
Kim vân kiều truyện là truyện chữ, thúy kiều là thơ thì với lại ông cũng ghi rõ là ý tưởng lấy từ Kim vân kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, khi nào ông viết truyện kiều rồi nhận là của mình thì mới gọi là đạo văn
OK ạ. Nhưng không biết ông có trả tiền bản quyền cho TTTN hay được sự đồng ý của TTTN chưa nhỉ
Đọc #1 xong thấy ghê quá
Đúng là truyện Kiều Nguyễn Du nhân văn hơn nhiều
Reply With Quote
  #5  
Old 27-01-2013, 21:20
dienlamroiday's Avatar
dienlamroiday dienlamroiday is offline
Member
 
Join Date: 08-2011
Posts: 36
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Không phải đạo văn mà ông chuyển thể thành thơ nhé. Cụ thể hơn thì gọi là tác phẩm phái sinh
Reply With Quote
  #6  
Old 27-01-2013, 21:22
deanart deanart is offline
Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 33
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Thi pháp văn học trung đại chú trọng sùng cổ, tức là thích nói lại, nối tiếp theo những cái người xưa đã nói rồi.

Nguyễn Du viết lại Truyện Kiều một phần là bởi thời như thế có thi pháp như thế nhìn như thế thì không phải đạo văn.

PS. Đó là lý do các cụ trung đại thích trích dẫn điển tích điển cố

Last edited by deanart; 27-01-2013 at 21:24.
Reply With Quote
  #7  
Old 27-01-2013, 21:23
freelifev6 freelifev6 is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Location: Tây London
Posts: 89
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

cũng có thể ông TTTN đọc thơ của Nguyễn Du xong rồi viết ra câu chuyện rồi bảo mình sáng tác trướcsở trường của họ mà
Reply With Quote
  #8  
Old 27-01-2013, 21:24
flashsky flashsky is online now
Member
 
Join Date: 05-2011
Posts: 32
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Nguyễn Du là cover văn chứ không phải đạo văn
Reply With Quote
  #9  
Old 27-01-2013, 21:24
kenlegendkiller's Avatar
kenlegendkiller kenlegendkiller is offline
Junior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 13
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

sao Kiều ác vậy , làm mất hình tượng của mình
Reply With Quote
  #10  
Old 27-01-2013, 21:26
viemkhongyeudangnenbiban viemkhongyeudangnenbiban is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Posts: 237
Re: Thúy Kiều báo oán - Trích Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân

Sao mà dã man vậy .
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 23:40.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.