Phần mềm kế toán VN: Fast 2006 - vozForums
vozForums

Go Back   vozForums > Máy tính để bàn > Phần mềm


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 03-06-2007, 15:00
echip113 echip113 is offline
Junior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 16
Phần mềm kế toán VN: Fast 2006

Phần mềm kế toán VN: Fast 2006
Phần mềm kế toán VN: Fast 2006

Đã cập nhật QĐ 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán mới.
User : ABC
không có pasword

Dung lượng 36MB.

Cách tính mã số client: (mã số gốm 6 chữ số)
Ví dụ : Khi chay Fast có hiện lên mã số như sau: 161621xxxxxxx (các bạn chỉ cần nhìn cho kỹ 06 số đầu) mã số này cũng chính là mã số cài client của Fast.

- 2 chữ số đầu của mã số là tổng của 3 cặp số đầu: 16+16+21= 53 (a)
- Chữ số thứ 3 là tổng 2 con số (a)+1: 5+3+1= 9
- Chữ số thứ 4 là tổng 2 con số kế tiếp trong dãy+2 lấy số cuối(539) : 3+9+2=14 lấy số 4.
- Chữ số thứ 5 tương tự như bước trên +3 5394): 9+4+3=16 lấy số 6
- Chữ số thứ 6 tương tư như trên + 4 53946): 4+6+4=14 lấy số 4
Như vậy với số kiểm tra client 161621xxxxxxx thì bạn có số đăng nhập 539464

DOWNLOAD:
PHP Code:
http://rapidshare.com/files/34952109/fast2k6r0104.exe 
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 01:56.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.