Phần mềm bản quyền chuyên nghành xây dựng - vozForums
vozForums
Update tình hình vOz nói chung (tháng 5/2018)

Go Back   vozForums > Máy tính để bàn > Phần mềm


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 24-08-2010, 11:01
tuananhcpm2010 tuananhcpm2010 is offline
Junior Member
 
Join Date: 08-2010
Posts: 5
Phần mềm bản quyền chuyên nghành xây dựng

Phần Mềm Lập Dự Toán Chuyên Ngành Xây Dựng CE 8.0 (Giá 2.500.000 + 500.000 đào tạo chuyển giao)
Đây là công cụ chuyên dụng để lập dự toán theo phương pháp mới với các tính năng:
• Lâp dự toán với ĐM XDCB công trình Bưu Chính - Viễn thông theo công văn 258/2009/BTTTT – KHTC và Bảng giá máy, thiết bị thi công công trình bưu chính viễn thông theo công văn 257/2009/BTTTT – KTHC.
• Bổ xung phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo: Thông tư 18/2008/TT-BXD.
• Phân tích đơn giá ca máy và tính bù giá nhiên liệu theo: Thông tư 07/2007/TT-BXD, Thông tư 03/2008/ TT- BXD, Thông tư 09/2008/ TT – BXD.
• Cung cấp đầy đủ các bộ định mức do bộ xây dựng công bố như sau:
1776/BXD-VP; 1777/BXD-VP; 1778/BXD-VP; 1779/ BXD-VP; 1780/BXD-VP; 1781/BXD-VP; 1782 /BXD-VP; 1784/BXD-VP.
• Người lập dự toán áp dụng các định mức trên dùng để tham khảo. Sau đó tạo ra cho mình một định mức riêng và lưu lại để tiện cho việc sử dụng.
• Cho phép tạo ra một bảng giá thực tế, một công việc, hay hao phí một cách nhanh chóng và dễ dàng.
• Nhập hiệu chỉnh dữ liệu thể hiện quan hệ giữa các nhóm, hạng mục và công việc
• Hiệu chỉnh và lưu trữ các công thức tính chi phí sản xuất, phân tích chi tiết tổng hợp vật tư.
• Tạo đơn giá đấu thầu, tính chi phí vận chuyển.
• Lập và quản lý tiến độ của một dự án thể hiện theo sơ đồ Gantt.
• Nhập và lưu trữ các thông tin liên quan đến dự án.
• In ra các mẫu báo cáo theo yêu cầu, và các mẫu báo cáo theo nghị định và thông tư số: 99/2007 NĐ-CP & Số: 05, 06, 07 / 2007 TT-BXD.
• Có thể lấy dữ liệu từ Excel.
• Có thể xuất qua Word, Excel.
Chạy trong môi trường WindowsXP, WinVista, Win7 (32bit).

Phần Mềm Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp CPM (10.500.000)
• Quản lý thông tin dự án:
- Quản lý các thông tin chung dự án.
- Cho phép đính kèm các văn bản liên quan đến dự án.
• Quản lý khối lượng công việc:
- Nhập danh mục công việc của dự án, tính toán, thẩm tra khối lượng.
- Quản lý khối lượng công việc hoàn thành thông qua các biên bản nghiệm thu khối lượng A-B.
• Công cụ quản lý tiến độ:
- Nhập và quản lý tiến độ kế hoạch của dự án.
- Quản lý tiến độ thực hiện.
- Thể hiện toàn bộ tiến trình dự án một cách trực quan thông qua sơ đồ Gantt và các biểu đồ tài chính, vật liệu, nhân công, máy.
• Công cụ quản lý chi phí dự án:
- Cung cấp các tính năng của một phần mềm dự án chuyên nghiệp.
- Cung cấp một cơ sở dữ liệu tất cả các định mức đơn giá hiện hành.
- Thẩm định dự toán.
- Quản lý quá trình thanh toán, Lập báo cáo liên quan đến dự toán & quản lý chi phí dự án trên các biểu đồ thời gian thông qua bảng kê giá trị xây lắp hoàn thành.
• Quản lý chi phí dự án theo Nghị định 99/2007NĐ - CP:
- Tổng mức đầu tư, Nguồn vốn và phân bổ cơ cấu vốn.
- Tổng dự toán, dự toán công trình:
1. Chi phí xây dựng.
2. Chi phí thiết bị.
3. Chi phí quản lý dự án.
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
5. Chi phí khác.
6. Chi phí dự phòng (dự phòng theo khối lượng và dự phòng trượt giá)
• Cung cấp những mẫu biểu theo Thông tư 05, 06, 07/2007 TT-BXD, Thông tư 98/2007 TT- BTC, về Thanh – Quyết toán vốn.
- Chạy trong môi trường WindowsXP, WinVista, Win7 (32bit)

Phần Mềm Biên Vẽ Bản Đồ Địa Hình Topo 5.0 (9Triệu)
Là công cụ chuyên dụng để biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn phục vụ chuyên ngành quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, khai thác mỏ...
• Nhập số liệu từ sổ đo, các dạng file của toàn đạc điện tử.
• Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao.
• Trợ giúp số hoá bản đồ địa hình.
• Hệ thống thư viện địa vật, đường và vùng theo qui định của Bộ Tài nguyên môi trường.
• Xây dựng mô hình địa hình số.
• Tạo tuyến trên mặt bằng. Vẽ trắc dọc và trắc ngang tự nhiên.
• Vẽ đường đồng mức độ cao, hiệu chỉnh cao độ đỉnh của Polyline theo địa hình. Biên vẽ, phân trang và tạo khung cho bản đồ địa hình.
• Kết xuất trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và toạ độ điểm mia cho các phần mềm: DCCT, UPCAD, LAP, NOVA TDN, Road PLAN, TKK Pro, TKC, HS,… Kết xuất dữ liệu địa hình sang các phần mềm GIS.
Chạy trong môi trường AutoCAD 2004, 2005, 2006 (CAD Full) Autodesk Map

Phần Mềm Thiết Kế San Nền HS 5.0 (9Triệu)

Là chương trình chuyên dụng để thiết kế san nền, mặt nền sân bay, nút giao thông, hồ chứa, nạo vét đường thuỷ.
• Lấy dữ liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và tọa độ điểm mia của TOPO.
• Nhận cao độ điểm mia từ bản vẽ AutoCAD.
• Tính toán theo phương pháp lưới chữ nhật hoặc phương pháp mặt cắt.
• Vẽ đường không đào/không đắp, tính thể tích đào đắp kể cả taluy biên.
• Tính thể tích đống.
• Bề mặt thiết kế được mô tả bằng các mặt phẳng nghiêng trong từng vùng, bằng đường đồng mức thiết kế hoặc bằng cách vẽ trực tiếp trên mặt cắt.
• Cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế có thể được biên tập trực tiếp.
• Có thể đọc số liệu cao độ tại các nút lưới từ tệp dữ liệu.
• Phần lưới ngoài phạm vi thiết kế có thể được cắt bỏ.
• Lưới và mặt cắt có thể định hướng bất kỳ. Các mặt cắt tính toán có thể song song hoặc rẻ quạt. Xử lý đồng thời nhiều lô đất trong một bản vẽ.
• Tính thể tích, lập biểu đồ quan hệ H/W và H/F của hồ chứa.
• Tự động lập bảng và cập nhật các giá trị tính toán trong bảng.
Chạy trong môi trường AutoCAD 2004, 2005, 2006 (CAD Full) Autodesk Map

Cung cấp từ Đà Nẵng --->> Cà Mau
Công ty Hài Hòa Phương Nam
171 Cao Thắng- P12- Quận 10 - TP.HCM
yahoo: undelete2504
Mail: nongtuananh@harmonysouth.com.vn
Mobile: 0988 548 584


Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 06:30.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.