View Single Post
  #152448  
Old 26-02-2015, 22:11
thanhtai2009's Avatar
thanhtai2009 thanhtai2009 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2012
Location: Moonbase 2, Cybertron
Posts: 9,841
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Định không post nhưng thấy hay nên liều
Reply With Quote