View Single Post
  #149918  
Old 11-10-2014, 20:27
dainel's Avatar
dainel dainel is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 2,338
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

[VIETSUB] Watashi Okiru !

.... Thật ngại quá, ít nhất tối thiểu đã hoàn thành toàn bộ MV single mà CÚ BÁC HỌC làm CENTER. Cảm thấy thoải mái hơn

Chưa bao giờ Sub cho MV, đảm bảo dỡ và rất sến, mong thông cảm

Đã edit đầy đủ toàn bộ trên # 5.
Reply With Quote