View Single Post
  #149842  
Old 09-10-2014, 23:03
dainel's Avatar
dainel dainel is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 2,338
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

[VIETSUB] NOGIBINGO!2 DVD BONUS - Reflection & Introspection

EP Sub cuối cùng dành cho nhà Nogi, mong Cú với Reika sớm tốt nghiệp
Reika phải chăm đeo hàm cố định chỉnh nha vào buổi tối... răng bị chạy và hơi bị hở nhiều ...Last edited by dainel; 09-10-2014 at 23:15.
Reply With Quote