View Single Post
  #148348  
Old 21-08-2014, 13:16
Forimpe's Avatar
Forimpe Forimpe is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2014
Location: My house
Posts: 215
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

AKBingo 243 đây, cái trò dokiri chuyến này thấy nhảm nhảm sao ấy, không lẽ mấy bé khờ đến nỗi vậy mà cũng tin người ngoài hành tinh ta


Nguồn : http://han48.vn/index.php?threads/13...ingo-243.2246/
Hard : https://drive.google.com/file/d/0Bxk...it?usp=sharing
Soft : https://drive.google.com/file/d/0Bxk...it?usp=sharing
Reply With Quote