View Single Post
  #142822  
Old 08-06-2014, 13:16
dainel's Avatar
dainel dainel is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 2,338
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

[Vietsub] Nogizakatte , Doko ? ep 103

Nội dung : Cùng xem khả năng vẽ vời và diễn thuyết của các gái qua chủ đề dùng 4 bức vẽ để nói về 1 bộ phim

P/s : Qua ep này mới thấy được nhà Nogi tài năng hội họa có rất nhiều nhưng mà thảm họa cũng không thiếu

Trans + Encode : Manzo

Link down + Online : http://adf.ly/pNdRG

----------Manzo----------


Reply With Quote