View Single Post
  #132260  
Old 05-02-2014, 12:30
nomoney94's Avatar
nomoney94 nomoney94 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2013
Posts: 558
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Tết ngồi nhà chán không biết làm gì up Saba Doll lên link xem online, tập 1-7 sub của idol48vn, còn lại của Han48 mà có chỉnh sửa lại chút, mọi sai sót xin mọi người bỏ qua

Ep1: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGenFoN1JtbkNtTHc/edit
Ep2: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGZnFwVGxtc0YzOXc/edit
Ep3: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGSl9JMVEtMjQxbUU/edit
Ep4: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGZ295TWlKeHM0MmM/edit
Ep5: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGWEliRkhicXI5YjQ/edit
Ep6: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGSDI5b3o2QU56MzA/edit
Ep7: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGdnQyVVFVaUo3LTQ/edit
Ep8: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGTVNpRzg3TVFCX0E/edit
Ep9: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGQlI1elZZQzJLSVU/edit
Ep10: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGclNiOEVhVlJsZDQ/edit
Ep11: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGbWFQNmZrSEVlV00/edit
Ep12: docs.google.com/file/d/0B5q0FlDF9NnGTG05M1dxUFhvQVE/edit
Reply With Quote