View Single Post
  #128841  
Old 23-12-2013, 19:55
love6985's Avatar
love6985 love6985 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Location: xa tít mù...
Posts: 8,118
Send a message via ICQ to love6985 Send a message via AIM to love6985 Send a message via Yahoo to love6985 Send a message via Skype™ to love6985
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

AKB48 no Ganchinko Chalenger
Ep01~26[20.7G/Mkv/720p][Full China Subtitle]
Thumbs trong này.
Code:
http://www.jpfans.com/read.php?tid=85912
(nhiều link ảnh quá không muốn post ra)

Baidu:
Code:
01-06
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=218643&uk=3308583271
07-12
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=288730&uk=2838781030
13-18
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=202621&uk=2855549798
19-24
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=245884&uk=2872341606
25-26
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=255289&uk=1647575138

China Subtitle 1~26 [TKMN.com]
Iframe Close: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=253530&uk=4096738523
Kuai:
Code:
ep01
http://kuai.xunlei.com/d/QNIWWMYGQEZE

ep02
http://kuai.xunlei.com/d/QYZGOLUPGTEP

ep03
http://kuai.xunlei.com/d/QYRMRJFXWGGR

ep04
http://kuai.xunlei.com/d/QQPYGEWOLIXS

ep05
http://kuai.xunlei.com/d/QUVTPDBPKBXK

ep06
http://kuai.xunlei.com/d/QFUTYYHYEVVE

ep07
http://kuai.xunlei.com/d/QTWLGHMRMPSD

ep08
http://kuai.xunlei.com/d/RZDSFGYBMAPY

ep09
http://kuai.xunlei.com/d/RUYLLGYVZLID

ep10
http://kuai.xunlei.com/d/QWJMOWYCLOEQ

ep11
http://kuai.xunlei.com/d/RPUSNQHMLRJN

ep12
http://kuai.xunlei.com/d/RQNBBDZZNKEP

ep13
http://kuai.xunlei.com/d/RBQCKYMVWKOO

ep14
http://kuai.xunlei.com/d/REORIRWUHGWJ

ep15
http://kuai.xunlei.com/d/QZTTXPUIHLAH

ep16
http://kuai.xunlei.com/d/RAVGMWZGOLKG

ep17
http://kuai.xunlei.com/d/QXSILOLICXKB

ep18
http://kuai.xunlei.com/d/QRNQBAJYKWEY

ep19~ep21
http://kuai.xunlei.com/d/ROLXFJQRXOEM

ep22~ep23
http://kuai.xunlei.com/d/QMNNFCLRXYNP
Link tổng hợp:
Code:
01-26 
Iframe Close: http://pan.baidu.com/s/1hqJs71E

Last edited by love6985; 15-01-2014 at 21:55.
Reply With Quote