View Single Post
  #120111  
Old 03-10-2013, 23:35
hd6850's Avatar
hd6850 hd6850 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2011
Location: thùng sữa
Posts: 8,747
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!AKB48 Group Rinji Soukai ~Shirokuro Tsukeyou Janai ka!~ at Nippon Budokan

Day1 (SKE48)

Show + Making of Include
Code:
http://pan.baidu.com/s/11gN30 
Pass:bc36
1080p
Code:
http://pan.baidu.com/s/1zLfyQ 
Pass:ycvd
1080p 10bit
Code:
http://pan.baidu.com/s/1l8a2b 
Pass:1cmi
Unlock:akb48 by ming4e06
DVDRip
Code:
http://pan.baidu.com/s/1cKe96

Mirror
http://pan.baidu.com/s/144xeV 
Pass: 1mx4
DVDISO
Code:
http://pan.baidu.com/s/1DrUcM

Mirror
http://pan.baidu.com/s/144xeV 
Pass: 1mx4
Day2 (NMB48)


Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3009968860&uk=2082350155
Pass:vd0q
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQJqcwBadVVS4d1
Making Of
Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2851478823&uk=2082350155
Pass:67sm
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQIDcwCkcVVS1dd
1080p (Chiều - Tối / Gộp Chiều-Tối / Making of)
Code:
http://pan.baidu.com/s/1eMwTC 
Pass:gsxk
BD-ISO (Có thể chưa Full)
Code:
http://pan.baidu.com/s/1Ds4Ew 
Pass:u2be
Day3 - Noon (HKT48)Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2678369656&uk=2082350155
Pass: dhzs
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQLiCQCjaEpSa49
Making of

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1899367794&uk=2082350155
Pass: vao3
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQI2CABVj0dS616
Day3 - Evening (AKB48)

BDrip 720p


Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1146918422&uk=2082350155
Pass:yxnj
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQJyWABla05Se09
Making of + Tokuten

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1790913786&uk=2082350155
Pass:wsl5
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQKtfAAdEFBS871

Tokuten
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2876485018&uk=2082350155
Pass:sko2
BDrip 1080p


Code:
http://pan.baidu.com/s/1GFMoH 
Pass:vd9b
DVDrip/DVD ISO
Code:
DVDRIP : http://pan.baidu.com/s/1FtK8q.Pass: awl8
DVDISO : http://pan.baidu.com/s/13O3iT
Day4 - Noon (AKB48)

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1147897651&uk=2082350155
Pass:ishn
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQKXXQCImE5S2a9
Making of

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1799572975&uk=2082350155
Pass:v64y
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQI8bwASiU9Sb17
Day4 - Evening (AKB48)

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1148712961&uk=2082350155
Pass:iq64
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQJJYACGsU5Sef4
Making of

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1800272010&uk=2082350155
Pass:62kv
http://kuai.xunlei.com/d/OHQLCQK2YACKtU5S38f

Last edited by hd6850; 13-10-2013 at 23:30.
Reply With Quote