View Single Post
  #118207  
Old 21-09-2013, 22:38
green turtle's Avatar
green turtle green turtle is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2012
Posts: 6,673
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Lên hàng em Bingo

Xem ep này chống chỉ định ăn hay uống nước không sẽ phun cả vào màn hình, không phải vì hài mà vì thứ khác
Ep 205 - Thử thách tình bạn của Sae


Code:
Part 1: http://www.mediafire.com/download/lussfrt40bc2be8/Ancanhbi205.voz.mot
Part 2: http://www.mediafire.com/download/dy9f6fvyy2l5cb5/Ancanhbi205.voz.hai

Dành cho thím nào Oshi Sae và Umechan
Đổi đuôi như mọi lần nhé, up lên MF nên không sợ quá tải đâu
Reply With Quote