View Single Post
  #7  
Old 23-07-2013, 13:19
Bvt115's Avatar
Bvt115 Bvt115 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2012
Location: Xì gòn
Posts: 433
Re: Những hành động vô ý thức quanh đám tang Wanbi Tuấn Anh

Người nổi tiếng khổ thật, chết rồi cũng không yên.
Reply With Quote