View Single Post
  #103339  
Old 18-07-2013, 09:36
zaizai152's Avatar
zaizai152 zaizai152 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2011
Posts: 2,584
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Của mợ hel nè, link của mợ up online ko được nên mình up dvdrip nhé

AKB Tokyo Aki Matsuri 2010Code:
AKB Tokyo Aki Matsuri 2010 - Disc 1 - Day 1 Concert
AKB Tokyo Aki Matsuri 2010 - Disc 2 - Day 2 Concert
AKB Tokyo Aki Matsuri 2010 - Disc 3 - Day 1 Karaoke Competition
AKB Tokyo Aki Matsuri 2010 - Disc 4 - Day 2 Karaoke Competition
AKB Tokyo Aki Matsuri 2010 - Disc 5 - Making of
Code:
https://drive.google.com/folderview?id=0B34NQcOGxuCKb0lkQkhNakw4eE0
Reply With Quote