View Single Post
  #103157  
Old 17-07-2013, 09:36
love6985's Avatar
love6985 love6985 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Location: xa tít mù...
Posts: 8,118
Send a message via ICQ to love6985 Send a message via AIM to love6985 Send a message via Yahoo to love6985 Send a message via Skype™ to love6985
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

DOCUMENTARY of AKB48 to be continued - idol48vnDownload:
Quote:
Originally Posted by zaizai152 View Post
https://drive.google.com/folderview?id=0B34NQcOGxuCKUXMwS04wR3QxZlU&usp=drive_web&tid=0B34NQcOGxuCKOTdaUU lZVHJCVVU#listDocumentary of AKB48 - Show must go on - idol48vnDownload:
Quote:
Originally Posted by zaizai152 View Post
https://drive.google.com/folderview?id=0B34NQcOGxuCKOHlLZFo5RjBvTFk&usp=drive_web&tid=0B34NQcOGxuCKOTdaUU lZVHJCVVU#list

Còn cái nào nữa không, báo luôn fix nốt.
Còn #1 còn lâu mới edit được nhé, kick hơn chục phát request time outs hết
Reply With Quote