View Single Post
  #97242  
Old 18-06-2013, 14:44
zaizai152's Avatar
zaizai152 zaizai152 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2011
Posts: 2,584
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Quote:
Originally Posted by Rotk48 View Post
Mợ zaizai lại buôn đồ cổ à
1 đống đồ cổ chưa khai quật. Tìm về quá khứ nào


[Vietsub][Drama]Majisuka Gakuen Phần 1 - AKB48


Code:
Ep 01 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbT2h1MVppdGVQOEk/edit
Ep 02 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbY3pGZGF1OC1PVjA/edit
Ep 03 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbLWQyc3ZfQ0VXbEk/edit
Ep 04 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbTGV1SjVJcklqVHM/edit
Ep 05 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbVThtNm5UenZ1WFk/edit
Ep 06 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbTk1qZGJ1MEtrRFU/edit
Ep 07 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbN0xfR0dneFBYNWM/edit
Ep 08 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbb1o4YlFsbE1TS1E/edit
Ep 09 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbOVE4SktxcmVfRGM/edit
Ep 10 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbbGhqUnlrQlI1cWM/edit
Ep 11 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbTkU1cUYySjhpTDQ/edit
Ep 12 : https://docs.google.com/file/d/0B33flkgaZrUbcS1UOVIyVUNyX2M/edit

Nguồn : idol48vn.com
Reply With Quote