View Single Post
  #84476  
Old 16-05-2013, 21:28
KashiwagiYuki's Avatar
KashiwagiYuki KashiwagiYuki is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2012
Location: Tokyo, Japan
Posts: 1,267
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Code:
VOZ48 Đà Nẵng

- KashiwagiYuki 01649117146
- chac_no_chua_minh_ra
- Kidrock993
- ss_ya
- artnguyen1989 01223582297
- ReznapSS.v1
-----
offline lần 1
http://vozforums.com/showpost.php?p=...ostcount=42511
kết quả chỉ có 2 cu rảnh tham gia
-----
offline lần 2
- KashiwagiYuki
- chac_no_chua_minh_ra
- Kidrock993 (chưa xác nhận)
- ss_ya
- artnguyen1989
- ReznapSS.v1 (hên xui, đi hay không báo 1 tiếng còn vác tài liệu theo)

Last edited by KashiwagiYuki; 25-05-2013 at 15:58.
Reply With Quote