View Single Post
  #81649  
Old 06-05-2013, 13:43
love6985's Avatar
love6985 love6985 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Location: xa tít mù...
Posts: 8,118
Send a message via ICQ to love6985 Send a message via AIM to love6985 Send a message via Yahoo to love6985 Send a message via Skype™ to love6985
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Update. cập nhật link

Về việc cấm post chéo link giữa các site hầu như không thể vì nó đi ngược bản chất của internet là chia sẻ.
Không thể mỗi khi cập nhật gì đó lại phải xin phép từng người cho phép cập nhật link được, không thực tế và mất thời gian.

Vì vậy: Các link tổng hợp ở voz (hoặc có thể reup) tớ sẽ ghi nguồn đàng hoàng để đảm bảo vấn đề bản quyền cho các bạn. Từ giờ về sau sẽ vậy, sẽ không có chuyện xin phép hỏi han gì nữa nhé.

Quan điểm của voz ngắn gọn rõ ràng và không dài dòng.

Last edited by love6985; 06-05-2013 at 20:23.
Reply With Quote