View Single Post
  #69116  
Old 07-04-2013, 10:25
jjlinz1's Avatar
jjlinz1 jjlinz1 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2011
Location: Ragnarökkr
Posts: 3,875
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Kết thúc củ chuối cho cái pv củ chuối
Lên đỉnh cùng bưởi (end)

Code:
https://mega.co.nz/#F!g8ZG0DJT!fRHzDUqG1T95Ujv9bqFmFA
Reply With Quote