View Single Post
  #68935  
Old 06-04-2013, 21:55
Yasushi Akimoto's Avatar
Yasushi Akimoto Yasushi Akimoto is offline
Junior Member
 
Join Date: 01-2013
Location: Japan
Posts: 1,731
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Quote:
Originally Posted by ZGhostRiderZ View Post
Cho đăng kí 1 suất cái lão Pig
Quote:
Originally Posted by kira1304 View Post
ngồi ko đang chán. cho mình đk 1 slot
Đã xác nhận 2 bác nộp đơn
_____________________

EM mới up xong link online show Genin vs Magic Radio
Thím mèo đưa lên page 1 kẻo quên nhé

Code:
NMB Geininep1: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiWFZDZWk3UVRwMTg/edit
NMB Geinin ep 2: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiRFozU1lkQThWWG8/edit
NMB Geinin ep 3: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiZm85QjVCanJqT1E/edit
NMB Geinin ep 4: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiX1hNZWFBVWRoZHc/edit
 
NMB Geinin ep 6: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuibG5kNFg3U2NwM3c/edit
NMB Geinin ep 7: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86Bwafuid09tbVJDaXkwbEE/edit
Code:
SKE MR ep 7: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiZnNJNEhQdU1tUWc/edit
SKE MR ep 8: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiUUhqTjRjd3RReUE/edit
SKE MR ep 9: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiZlFrZmFGbWRiWjA/edit
SKE MR ep 10: https://docs.google.com/file/d/0B_4g86BwafuiUHRnak5KUEY0d0E/edit?usp=sharing
SKE MR ep 11: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4VktmcTdSWjVkRE0/edit
SKE MR season 2 ep 8: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4LXBRZkVwb05aRjg/edit
SKE MR season 3 ep 5: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4REhSa1FBVFFPcEE/edit
SKE MR season 3 ep 6: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4bVhWM2w4UDZTaTA/edit
SKE MR season 3 ep 7: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4eF9kRTdzbnNJWTg/edit
SKE MR season 3 ep 8: https://docs.google.com/file/d/0B3S4gxHx2iD4QjlyOW5WamJJQTA/edit
Reply With Quote