View Single Post
  #64818  
Old 27-03-2013, 23:09
nvrbckdwn's Avatar
nvrbckdwn nvrbckdwn is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 316
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Hàng ngoại đạo
E-Gơ - Nụ cười kẹo ngọtTin cốt: -2
Code:
?ei7z8z2xc34tg
Đàn em của EXILE, nhảy ra nhảy, hát ra hát, bị thích rồi đới
Ấn tượng đặc biệt với Washio Reina, rất là ca quay, hát rất là hay
Reply With Quote