View Single Post
  #59828  
Old 14-03-2013, 12:23
Yeah_oh's Avatar
Yeah_oh Yeah_oh is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2008
Location: たかみなと共に
Posts: 2,574
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Con moè vào nhận hàng này


Em ở hình đầu tiên hàng cuối cùng vẫn đang cô đơn kìa, ai muốn nhận làm vợ thì nhận đi

Quote:
?edx1kya8bbu3yq0ye
Bỏ hết số đi nhé
Reply With Quote