View Single Post
  #59029  
Old 12-03-2013, 19:59
nvrbckdwn's Avatar
nvrbckdwn nvrbckdwn is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 316
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Quote:
Originally Posted by nvrbckdwn View Post
Ăn Canh Bí Xing Lè
[Ba Mươi] Quá Dài! [Quay AKB]Xúp pơ tin cốt (Kiểu Úc: -2)
Code:
?wy9e23n59x5jj
Úp đây: thêm phiên bản nhà hát [Quay] >>> FULL AKBT

Last edited by nvrbckdwn; 12-03-2013 at 20:03.
Reply With Quote