View Single Post
  #58815  
Old 11-03-2013, 23:13
nvrbckdwn's Avatar
nvrbckdwn nvrbckdwn is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 316
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Chim A 3rd Xì Tếch - Vì Lợi Ích Của Mọi Người [Quay]

Xúp pơ tin cốt
Code:
?5600opq5f610s
Cập nhật sau khi đao lốt:

Code:
Rename: 03 Warning.wav >>> 03. Warning.wav

Thay nội dung trong cue bằng:

Code:
REM GENRE JPop
REM DATE 2013
REM COMMENT Team A 3rd Stage Studio Recordings
PERFORMER "AKB48"
TITLE "Dareka No Tame Ni"
FILE "01. Overture.Wav" WAVE
 TRACK 01 AUDIO
  TITLE "Overture"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "02. Tsukimisou.Wav" WAVE
 TRACK 02 AUDIO
  TITLE "Tsukimisou"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "03. Warning.Wav" WAVE
 TRACK 03 AUDIO
  TITLE "Warning"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "04. Tanjoubi No Yoru.Wav" WAVE
 TRACK 04 AUDIO
  TITLE "Tanjoubi No Yoru"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "05. Bird.Wav" WAVE
 TRACK 05 AUDIO
  TITLE "Bird"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "06. Nage Kiss De Uchi Otose!.Wav" WAVE
 TRACK 06 AUDIO
  TITLE "Nage Kiss De Uchi Otose!"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "07. Shinkirou.Wav" WAVE
 TRACK 07 AUDIO
  TITLE "Shinkirou"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "08. Rider.Wav" WAVE
 TRACK 08 AUDIO
  TITLE "Rider"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "09. Seifuku Ga Jama Wo Suru.Wav" WAVE
 TRACK 09 AUDIO
  TITLE "Seifuku Ga Jama Wo Suru"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "10. Natsu Ga Icchatta.Wav" WAVE
 TRACK 10 AUDIO
  TITLE "Natsu Ga Icchatta"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "11. Koike.Wav" WAVE
 TRACK 11 AUDIO
  TITLE "Koike"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "12. Tsuki No Katachi.Wav" WAVE
 TRACK 12 AUDIO
  TITLE "Tsuki No Katachi"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "13. Dareka No Tame Ni.Wav" WAVE
 TRACK 13 AUDIO
  TITLE "Dareka No Tame Ni"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
FILE "14. Namida Uri No ShouJo.Wav" WAVE
 TRACK 14 AUDIO
  TITLE "Namida Uri No ShouJo"
  PERFORMER "AKB48 Team A"
  INDEX 01 00:00:00
Reply With Quote