View Single Post
  #57620  
Old 08-03-2013, 23:14
nvrbckdwn's Avatar
nvrbckdwn nvrbckdwn is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 316
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Chim A 1st Xì Tếch - Bữa Tiệc Bắt Đầu [Quay]

Code:
?h5zd9bsbaq6nb
Bôn nớt: M43d4 4tsuk0 Trading Cards Ver.2
Code:
?uhzc30eqkszqp4u
Xúp pơ tin cốt: giảm số xuống 2 đơn vị trước khi đao

P/s: nếu đổi chữ cái thành chữ đứng phía trước hoặc sau nó trong bảng chữ cái thì sao nhể?
Reply With Quote