View Single Post
  #31304  
Old 08-01-2013, 13:11
i123's Avatar
i123 i123 is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 277
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

VS Arashi - 121



Với sự tham gia của Oshima Mai ^^
và Ishihara Satomi (hông liên quan)


Reply With Quote