View Single Post
  #24194  
Old 11-12-2012, 19:15
NghiMaiKhongDuoc's Avatar
NghiMaiKhongDuoc NghiMaiKhongDuoc is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Posts: 2,007
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

[Pê Vê] Ây Cây Bi - kUrumj t0 Di4l0gu3 - Bản mờ 2 tê ét

[Pê Vê] Ây Cây Bi - Lớp Dzum : mờ 2 tê ét too.

Reply With Quote