View Single Post
 
Old 01-12-2012, 15:32
BlackLotus BlackLotus is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2011
Posts: 54
Re: Creepypasta - Các vOzer Có kinh nghiệm xem thì vào chơi với...

và các bức hình chụp những người mà đôi mắt họ biến mất, chỉ còn lại hai khoảng đen vô hồn.
Góp công đưa danh tiếng của thực thể Zalgo vang xa là sự đóng góp của 4chan, từ đó nó có mặt trên khắp Internet, từ Creepy, Facebook ( có Fanpages hơn 5600 like), Chatroulette, TV ropes.

Từ điển mở Urban Dictonary thì định nghĩa Zalgo thế này:
"To invoke the hive-mind representing chaos.
Invoking the feeling of chaos.
With out order.
The Nezperdian hive-mind of chaos. Zalgo. "

Nhưng đến ngày 22/8/2009, thì thành viên Shmorky của diễn đàn Something awful đã đứng ra giải thích: Zalgo là sản phẩm của mình tạo ra, phục vụ nhu cầu " tạo ra một thứ gì đó đáng sợ, thứ gì đó đang tới dần, sớm thôi...." Tuy vậy nhưng vẫn không làm suy giảm sức lan truyền của Zalgo.
Nếu có một ngày, bỗng nhiên máy tính của bạn hiện lên những dòng text vô nghĩa, lộn xộn, hay thoáng thấy những hình người với đô mắt đang rỉ máu .... biết đang chừng Zalgo đang chờ đợi ở đâu đấy