View Single Post
  #16548  
Old 25-10-2012, 13:43
Hikarichan's Avatar
Hikarichan Hikarichan is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Location: HAN48
Posts: 1,321
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Át chàn. K1m1 w4 b0kud4 act 1+2+3 thuốc FLAC
Code:
https://www.dropbox.com/s/i50sfmt4c83pkb5/%C3%81t%20ch%E1%BA%B1n.%20B%C3%B4ng%20hoa%20%5B%C3%81ch%201%2B2%2B3%5D%20%5BFLAC%5D.voz.001
Code:
https://www.dropbox.com/s/scb00udaskl55it/%C3%81t%20ch%E1%BA%B1n.%20B%C3%B4ng%20hoa%20%5B%C3%81ch%201%2B2%2B3%5D%20%5BFLAC%5D.voz.002
lần này up thử lên Dropbox xem nào upload ổn định nhưng mà cái đường link nó dài quá với lại kho lưu trữ ít hơn MF(khởi đầu có 2gb) nếu mà rảnh ngồi làm mấy cái free storage thì đc 19~20gb gì đó
Reply With Quote