View Single Post
  #16215  
Old 21-10-2012, 17:46
jjlinz1's Avatar
jjlinz1 jjlinz1 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2011
Location: Ragnarökkr
Posts: 3,871
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Của nhà tự trồng, lần đầu dịch bằng sub Khựa, chấp nhận gạch đá nhận nhiệt tình
ep 112

Code:
http://www.mediafire.com/?e5da35jmhmqcw

Last edited by jjlinz1; 04-11-2012 at 16:14.
Reply With Quote