View Single Post
  #15769  
Old 16-10-2012, 23:25
conroe-l's Avatar
conroe-l conroe-l is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 9,020
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

1O n3n g0 n0 K!m1 e

loại a
Code:
http://www.mediafire.com/?8a5qhl9v1te74
MD5: BDBC58F3 - A232DAEE - AC94030E - 7C63247B


loại b
Code:
http://www.mediafire.com/?df6sgz8d9w8nx
MD5: 68078020 - 0C6FC14F - F6D0FBCB - 6A4F318C

chả biết em chin này làm cái gì mà doanh số giảm dần theo từng xô lô

Last edited by conroe-l; 13-12-2012 at 15:22.
Reply With Quote