View Single Post
  #15479  
Old 14-10-2012, 10:22
conroe-l's Avatar
conroe-l conroe-l is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 9,020
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Junj0u U mười chín loại b, vậy là đám bưởi đủ bộ nhé =))
trừ hai đơn vị trước khi đao
?gq5l5gf8we9ej

Last edited by conroe-l; 11-03-2013 at 21:48.
Reply With Quote