View Single Post
  #11209  
Old 04-09-2012, 18:21
conroe-l's Avatar
conroe-l conroe-l is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 9,020
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Z3t5um3t$u Kur0k4m1 Sh0uj0 Typ3 A
trừ hai đơn vị trước khi đao
?p8444ltga1iig

Last edited by conroe-l; 11-03-2013 at 21:33.
Reply With Quote