View Single Post
  #10159  
Old 26-08-2012, 02:07
conroe-l's Avatar
conroe-l conroe-l is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 9,020
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

ngoài các kiểu build ratio thường gặp như thím revendark94 đã nêu, còn có một style khá độc theo đường "the bounty hunter" tức là "kẻ săn tiền thưởng", style này dành cho mấy anh giàu tài nguyên khoáng sản, rừng vàng biển bạc, chất đầy nhà toàn hàng hiếm hàng độc là đúng bài luôn

jpopsuki có chế độ request để các thành viên có thể nhờ người khác up hộ thứ họ cần, và dĩ nhiên người up sẽ được thành viên đó trả bounty, ngoài ra còn có thêm các vote của những người khác, thường mỗi vote mặc định là 20Mb hoặc họ cũng có thể trả nhiều hơn cho vote

ví dụ khi ta search vào mục artist với từ khóa "akb48" và kéo xuống cuối page sẽ có phần request như hình trên, đây là các request của các thành viên cùng số vote, ví dụ như nó request cái "AKB48 - [DVD-ISO] Team Ogi matsuri 2011" thì ai có cái iso này đem up lên cho nó sẽ được nhận phần bounty 5Gb

Last edited by conroe-l; 08-11-2012 at 16:54.
Reply With Quote