View Single Post
  #6067  
Old 29-06-2012, 23:40
tungtjn90's Avatar
tungtjn90 tungtjn90 is offline
Junior Member
 
Join Date: 02-2009
Location: Hải Phòng City
Posts: 59
Send a message via Yahoo to tungtjn90
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

ko có việc j` làm e ngồi hardsub 2 ep bựa này
đã đóng dấu Voz keke, mấy bác cứ làm ep mới đi các ep cũ để e

Ep 12


001 | 002

Ep 13


001 | 002 | 003
Reply With Quote