View Single Post
  #3541  
Old 09-06-2012, 18:14
Pellegrino Pellegrino is offline
K.I.A
 
Join Date: 06-2012
Posts: 255
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Mình xem cái đoạn kịch ngắn này của em Rena thấy buồn cười quá nên muốn làm sub để share.

Chẳng làm cái này bao giờ nên việc convert các thứ không thạo lắm, chả biết nén file kiểu gì cho nhẹ, thôi tấm lòng là chính

Cái trò làm sub này mệt quá, cái đoạn kịch có 4-5 phút mà kỳ cạch mãi mới xong, dịch thì vèo một cái nhưng lắp lắp ghép ghép mất bao nhiêu là công.

mediafire.com/?duwqz8tyyzhlhg6
Reply With Quote