View Single Post
  #8  
Old 29-05-2012, 10:32
9635741-4's Avatar
9635741-4 9635741-4 is online now
Senior Member
 
Join Date: 03-2011
Posts: 9,087
Re: Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em "vô điều kiện"!

Quote:
Originally Posted by vanminhgi View Post
Học kém thích so sánh với thằng dốt thôi - vậy so với mọi Châu Phi à?
Nói chuyện có dạy ghê. Trong Châu Phi cũng khối thằng hơn VN xa đấy. Đừng có nói chuyện kiểu đó.
Reply With Quote