Thread: Giá ổ cứng
View Single Post
  #11  
Old 26-04-2012, 10:15
kak_lol kak_lol is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 26
Re: Giá ổ cứng

em đang thừa 1 con mới tinh, bác nào có nhu cầu thì
http ://vozforums.com/showthread.php?t=2765734
Reply With Quote