View Single Post
  #10  
Old 16-10-2008, 10:35
karz_code47's Avatar
karz_code47 karz_code47 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2007
Location: T'aech'on Airport
Posts: 1,968
Re: Thơ Tình ( đau khổ):((

Quote:
Originally Posted by meosieuquay_bk
Câu trước câu sau choảng nhau ghê quá, không vần gì cả

thơ mới nên hình như ko cần gieo vần hay gì cả như thơ luc bát hay đường luật.
Reply With Quote