View Single Post
  #140  
Old 02-04-2010, 00:47
youremydawn's Avatar
youremydawn youremydawn is online now
Senior Member
 
Join Date: 03-2008
Posts: 121
Send a message via Yahoo to youremydawn
Re: Hướng dẫn mod card Radeon thành card Firepro

Thấy một số bạn còn thắc mắc việc mod Radeon-> FireGL với HD3850 (V7700) trên Windows 7, mình sẽ chia sẽ kinh kiệm đã moded thành công trên Card của mình để các bạn tham khảo.

- Con của mình là PowerColor HD3850PCS 512MB/256bit. Device ID: 1002-9505
- Khi mình so sánh card của mình với list FirePro/FireGL thì mình thấy con FireGL V7700 là gần giống nhất mặc dù GPU code name hơi khác-R670XT (mình đã tìm thử cho chính xác R670GL nhưng không có) nhưng có cùng công nghê 55nm và 666milion transistors nên cũng yên tâm.

*** Để đỡ rắc rối bạn hãy tạo một thư mục mới và down hết mấy thứ mình ghi sau đây vào***

1.Phần Driver cho FireGL V7700 thì có 2 version 8.634(win7): tải về để đó!
http://support.amd.com/us/gpudownloa...d=FireGL V7700

2.Phần patchscrip: Bạn hãy copy từng p.s tương ứng với OS của mình và lưu thành file: win7x32_8.634.txt (hoặc win7x64_8.634.txt) (để đó tính sau!)

----Patchscript cho win7x32 (8.643):----
Quote:
[Common]
SrcFile = atikmdag.sys
BakFile = atikmdag.old
MakeCRC = 1
Packed = 1

;script for FireGL driver 8.634 _ win 7_x32

DstVar0 = force ATI FireGL V8650 capabilities
DstVar1 = force ATI FireGL V8600 capabilities
DstVar2 = force ATI FireGL V7600 capabilities
DstVar3 = force ATI Mobility FireGL V5600 capabilities
DstVar4 = force ATI FireGL V3600 capabilities
DstVar5 = force ATI FireGL V7700 capabilities
DstVar6 = force RV610GL capabilities
DstVar7 = force FirePro V8700 capabilities
DstVar8 = force FirePro V5700 capabilities
DstVar9 = force FirePro V7750 capabilities
DstVar10 = force FirePro V3750 capabilities

Src0 = E8 B4 5E 00 00 85 C0 74 04 33 C0 EB 5C
SCM0 = FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dst0 = E8 B4 5E 00 00 85 C0 74 04 33 C0 EB 59
DCM0 = 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Src1 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF 85 C0 0F 84 44 01 00 00
SCM1 = FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dst1_0 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0A 94 00 00 90 90
Dst1_1 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0B 94 00 00 90 90
Dst1_2 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0F 94 00 00 90 90
Dst1_3 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 81 95 00 00 90 90
Dst1_4 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 8D 95 00 00 90 90
Dst1_5 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 11 95 00 00 90 90
Dst1_6 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 C5 94 00 00 90 90
Dst1_7 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 56 94 00 00 90 90
Dst1_8 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9E 94 00 00 90 90
Dst1_9 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9C 94 00 00 90 90
Dst1_10 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9F 94 00 00 90 90
DCM1 = 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----Patchscript cho win7x64 (8.643):----
Quote:
[Common]
SrcFile = atikmdag.sys
BakFile = atikmdag.old
MakeCRC = 1
Packed = 1

;script for FireGL driver 8.634 _ win 7_x64

DstVar0 = force ATI FireGL V8650 capabilities
DstVar1 = force ATI FireGL V8600 capabilities
DstVar2 = force ATI FireGL V7600 capabilities
DstVar3 = force ATI Mobility FireGL V5600 capabilities
DstVar4 = force ATI FireGL V3600 capabilities
DstVar5 = force ATI FireGL V7700 capabilities
DstVar6 = force RV610GL capabilities
DstVar7 = force FirePro V8700 capabilities
DstVar8 = force FirePro V5700 capabilities
DstVar9 = force FirePro V7750 capabilities
DstVar10 = force FirePro V3750 capabilities


Src0 = B8 94 00 00 00 E8 F2 6D 00 00 3B C5 74 46
SCM0 = FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 00
Dst0 = B8 94 00 00 00 E8 F2 6D 00 00 3B C5 EB 46
DCM0 = 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 FF

Src1 = B1 46 38 0B 75 B4 48
Dst1 = B1 46 88 0B 90 90 48

Src2 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF 85 C0 0F 84 62 01 00 00
SCM2 = FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dst2_0 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 0A 94 00 00 90 90
Dst2_1 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 0B 94 00 00 90 90
Dst2_2 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 0F 94 00 00 90 90
Dst2_3 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 81 95 00 00 90 90
Dst2_4 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 8D 95 00 00 90 90
Dst2_5 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 11 95 00 00 90 90
Dst2_6 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 C5 94 00 00 90 90
Dst2_7 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 56 94 00 00 90 90
Dst2_8 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 9E 94 00 00 90 90
Dst2_9 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 9C 94 00 00 90 90
Dst2_10 = BA 2E 00 00 00 48 8B CB E8 F2 A4 FF FF C7 03 9F 94 00 00 90 90
3. Download Rivatuner và cài đặt luôn:
http://downloads.guru3d.com/RivaTune...nload-163.html

4. Download file atiogl.zip . Giải nén để lấy file atiogl.xml(do voz không cho upload file dạng *.xml)

5. Mở lên cửa sổ explorer bất kỳ, chọn: Organize > Folder and search options > View > bỏ dấu tick ở mục Hide extensions for known files type > ok (lát sẽ cần cho việc đổi tên file mở rộng)

6. Phần chỉnh sửa-hướng dẫn trên W7x32: (x64 làm tương tự)
* Tiến hành giải nén Driver tương ứng vừa download trên bằng cách click đúp vào. Click Cancel để hủy cài đặt (lát nữa mới cài sau). Driver được xả ở: C:\AMD\
* Vào thư mục C:\AMD\FirePro_8.634_Win7x32_86102\Packages\Drivers\Display\W7_INF tìm file CW_86102.inf
cuộn đến dòng:
Quote:
[Manufacturer]
%ATI% = ATI.Mfg, NTx86.6.1

[ATI.Mfg.NTx86.6.1]
"AMD FireStream 9170" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9519
"AMD FireStream 9250" = ati2mtag_R7X, PCI\VEN_1002&DEV_9452
"AMD FireStream 9270" = ati2mtag_R7X, PCI\VEN_1002&DEV_9450
"ATI FireGL V3600" = ati2mtag_RV630GL, PCI\VEN_1002&DEV_958D
"ATI FireGL V5600" = ati2mtag_RV630GL, PCI\VEN_1002&DEV_958C
"ATI FireGL V7600" = ati2mtag_R600GL, PCI\VEN_1002&DEV_940F
"ATI FireGL V7700" = ati2mtag_RV630GL, PCI\VEN_1002&DEV_9511
"ATI FireGL V8600" = ati2mtag_R600GL, PCI\VEN_1002&DEV_940B
"ATI FireGL V8650" = ati2mtag_R600GL, PCI\VEN_1002&DEV_940A
"ATI FirePro 2260" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95CF
"ATI FirePro 2260 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95CE
"ATI FirePro 2450" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_95CD
"ATI FirePro V3700 (FireGL)" = ati2mtag_RV620GL, PCI\VEN_1002&DEV_95CC
"ATI FirePro V3750 (FireGL)" = ati2mtag_R7XGL, PCI\VEN_1002&DEV_949F
"ATI FirePro V5700 (FireGL)" = ati2mtag_R7XGL, PCI\VEN_1002&DEV_949E
"ATI FirePro V7750 (FireGL)" = ati2mtag_R7XGL, PCI\VEN_1002&DEV_949C
"ATI FirePro V8700 (FireGL)" = ati2mtag_R7XGL, PCI\VEN_1002&DEV_9456
"ATI FirePro V8750 (FireGL)" = ati2mtag_R7XGL, PCI\VEN_1002&DEV_9444
ở chỗ in ĐẬM-ĐỎ bạn coi lại Device ID card của bạn và sửa lại cho tương ứng > Lưu lại.
(Chi tiết: như ở trên phần đỏ đậm này nó mang Device ID của thèn FireGLV7700: 9511 -> 9505 'là Device ID của card mình-HD3850')
* Mở file patchscript lên:
Mình dùng W7x32 nên p.s của mình là:
Quote:
[Common]
SrcFile = atikmdag.sys
BakFile = atikmdag.old
MakeCRC = 1
Packed = 1

;script for FireGL driver 8.634 _ win 7_x32

DstVar0 = force ATI FireGL V8650 capabilities
DstVar1 = force ATI FireGL V8600 capabilities
DstVar2 = force ATI FireGL V7600 capabilities
DstVar3 = force ATI Mobility FireGL V5600 capabilities
DstVar4 = force ATI FireGL V3600 capabilities
DstVar5 = force ATI FireGL V7700 capabilities
DstVar6 = force RV610GL capabilities
DstVar7 = force FirePro V8700 capabilities
DstVar8 = force FirePro V5700 capabilities
DstVar9 = force FirePro V7750 capabilities
DstVar10 = force FirePro V3750 capabilities

Src0 = E8 B4 5E 00 00 85 C0 74 04 33 C0 EB 5C
SCM0 = FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dst0 = E8 B4 5E 00 00 85 C0 74 04 33 C0 EB 59
DCM0 = 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Src1 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF 85 C0 0F 84 44 01 00 00
SCM1 = FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dst1_0 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0A 94 00 00 90 90
Dst1_1 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0B 94 00 00 90 90
Dst1_2 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 0F 94 00 00 90 90
Dst1_3 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 81 95 00 00 90 90
Dst1_4 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 8D 95 00 00 90 90
Dst1_5 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 11 95 00 00 90 90
Dst1_6 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 C5 94 00 00 90 90
Dst1_7 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 56 94 00 00 90 90
Dst1_8 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9E 94 00 00 90 90
Dst1_9 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9C 94 00 00 90 90
Dst1_10 = 6A 2E 56 E8 4A AF FF FF C7 06 9F 94 00 00 90 90
DCM1 = 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
và card của mình là HD3850 mod thành FireGL V7700 nên mình để ý tìm dòng có ghi code name V7700 > DstVar5, kéo xuống dưới trong p.s mình tìm tới dòng Dst1_5 và tiến hành sửa lại thông số tương ứng với card của mình (11 95 thành 05 95)
Lưu lại thành file: win7x32_8.634.rts (lúc này phần mở rộng sẽ để dạng txt, sửa lại thành rts)
click đôi vào file win7x32_8.634.rts mới chỉnh sửa, chọn phiên bản FireGLV7700 rồi chọn continue và dẫn theo path : C:\AMD\FirePro_8.634_Win7x32_86102\Packages\Drivers\Display\W7_INF\B_85955\atikm dag.sy_ . File được patch sẽ tự đổi tên thành atikmdag.sys , bạn xóa file atikmdag.sy_ và file atikmdag.old sau đó rename atikmdag.sys thành atikmdag.sy_
Copy file atiogl.xml và chép đè vào thư mục: C:\AMD\FirePro_8.634_Win7x32_86102\Packages\Drivers\Display\W7_INF\B_85955

7. Mở Windows Update, và chọn mục Change setting > ở mục important updates chọn: Check for update but let me choose whether to download and install them > OK

8. Bấm Start > gõ vào hộp search gpedit.msc và làm theo hình: > OK


9. // Nếu bạn đang để driver chuẩn của microsoft cho card thì không cần làm bước này!
Để "sach sẽ" các bạn hãy remove luôn driver và Catalyst của card. khởi động lại win sẽ nhận driver chuẩn của Microsoft, hệ thông sẽ yêu cầu khởi động lại, chọn Restart now. Hơi mất time một chút nhưng chắc ăn...

-------------------------------------------------------

OK! BÂY GIỜ TA BẮT ĐẦU ĐEM CARD LÀM CHUỘT BẠCH ĐÂY...(mình sẽ hướng dẫn trên cả 2 windows7 x32 và x64, nhưng ở x32 chính xác hơn do dùng x32 , còn x64 thì cũng tương tự nhưng có thêm một vài thao tác..mình sẽ "dịch" lại thao tác từ bài mod của một thành viên khác trên guru3D!)
WINDOWS 7 x32:
Vào Device manager> click đúp vào card chọn thẻ Driver > Update driver > Browser my computer for driver software > chọn Let me pick from a list of device drivers on my computer > Chọn Have Disk... > dẫn tới thư mục C:\AMD\FirePro_8.634_Win7x32_86102\Packages\Drivers\Display\W7_INF > chọn Continue alway
Xong restart lại máy, vào device manager kiểm tra...HD3850 > FireGL V7700
WINDOWS 7 x64:
-Add driver tương ứng như ở win732bit...nhưng không restart!
-Down file:dseo13b.zip, giải nén được file dseo13b.exe
a. run dseo 1.3b and choose "enable test mode"

b. reboot and press f8, choose disable driver signature enforcement

after the reboot you will see a "test mode" icon in the lower right
corner of your display ( probably this will be there for a while, because
the remove watermark option does not work from the dseo. getting rid of the watermark is described below.

c. run dseo 1.3b and choose " sign a system file"
( you need to patch the atikmdag.sys)

b. a little window opens where you have to paste the path of the desired
dile to patch ( eg. c:\windows\system32\driver\atikmdag.sys)

e. click ok and when the programm says the file has been patched

d. just reboot without pressing f8 and everything should be working fine.

-Để xóa watermark, dùng cái này :
http://deepxw.blogspot.com/2008/12/r...-20081210.html

----------------------
CHÚC THÀNH CÔNG!
//P.S: sau khi cài thánh công bạn thực hiện lại
- bước 5: nhưng ở thẻ View bạn chon restore default > OK
- bước 8: ở chỗ/mục Enable bạn chọn lại mục Warn, Apply, chọn lại Not configured > OK
Attached Images
File Type: png disable-driver-signing.PNG‎ (176.1 KB, 492 views)
Attached Files
File Type: zip atiogl.zip‎ (3.0 KB, 57 views)
File Type: zip dseo13b.zip‎ (630.6 KB, 31 views)

Last edited by youremydawn; 02-04-2010 at 12:34.
Reply With Quote