PDA

View Full Version : Xin các bài hát hay của chú Tuấn Ngọc


Michael1992
17-09-2011, 21:37
thích giọng hát của chú này:beauty:,nhưng chỉ biết được 4 bài hay:chaymau::

Bây Giờ Tháng Mấy (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bay-Gio-Thang-May-Tuan-Ngoc/ZWZABZWF.html)

Riêng Một Góc Trời (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rieng-Mot-Goc-Troi-Tuan-Ngoc/ZWZAWCA9.html)

Chia Tay Tình Đầu (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chia-Tay-Tinh-Dau-Tuan-Ngoc/IWZA99UI.html)

Mưa Hồng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Hong-Bang-Kieu-ft-Tuan-Ngoc/ZWZ9Z6EZ.html) ft. Bằng Kiều

Tình Tự Mùa Xuân (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Tu-Mua-Xuan-Tuan-Ngoc/IWZFU8FI.html)

Rồi Mai Tôi Đưa Em Sang Sông (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Roi-mai-toi-dua-em-sang-song-Tuan-Ngoc/IW6EAFU0.html)

Niệm Khúc Cuối (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Niem-Khuc-Cuoi-Tuan-Ngoc/ZWZAIEI8.html)

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Con-Nho-Hay-Em-Da-Quen-Tuan-Ngoc/ZWZ9BIDZ.html)

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ru-Em-Tung-Ngon-Xuan-Nong-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0Z.html)

Nửa Hồn Thương Đau (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nua-Hon-Thuong-Dau-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0D.html)

Khúc Thụy Du (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-Thuy-Du-Tuan-Ngoc/ZWZAIE09.html)

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Mua-Vang-Nhung-Con-Mua-Tuan-Ngoc/ZWZC9EF7.html)

Đời Không Còn Nhau (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Khong-Con-Nhau-Tuan-Ngoc/IWZ96DOZ.html)

Biển Cạn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Can-Tuan-Ngoc/IW68FF87.html)

Chiều Nay Không Có Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Nay-Khong-Co-Em-Tuan-Ngoc/ZWZCAI0D.html)

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Le-Cho-Ngan-Sau-Tuan-Ngoc/IWZFU8FO.html)

Bài Tình Ca Cho Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Tinh-Ca-Cho-Em-Tuan-Ngoc/ZWZC97BI.html)

Hoa Vàng Có Nơi Ấy (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Co-Vang-Noi-Ay-Tuan-Ngoc/ZWZC9780.html)

Nỗi Đau Muộn Màng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Dau-Muon-Mang-Tuan-Ngoc/ZWZAOEEZ.html)

Hướng Về Hà Nội (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Huong-Ve-Ha-Noi-Tuan-Ngoc/ZWZCACCZ.html)

Mắt Biếc (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mat-Biec-Tuan-Ngoc/ZWZA08ED.html)

Chiều Một Mình Qua Phố (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Mot-Minh-Qua-Pho-Tuan-Ngoc/ZWZAOAIO.html)

Ngậm Ngùi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngam-ngui-Tuan-Ngoc/IW66D869.htmll)

Về Đây Nghe Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Day-Nghe-Em-Tuan-Ngoc/ZWZCA096.html)

Tuấn Ngọc,Chế Linh Live (http://www.youtube.com/watch?v=tmjJdb6Irx0)

Phôi Pha (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phoi-Pha-Tuan-Ngoc/ZWZ9BIDC.html)

Series: Bài Không Tên (http://www.youtube.com/results?search_query=b%C3%A0i+kh%C3%B4ng+t%C3%AAn+tu%C3%A1n+ng%E1%BB%8Dc&aq=f)

Mắt Lệ Cho Người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mat-Le-Cho-Nguoi-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0U.html)

Ru Ta Ngậm Ngùi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ru-Ta-Ngam-Ngui-Tuan-Ngoc/ZWZAIDFC.html)

Dư Âm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-Am-Tuan-Ngoc/ZWZA08EO.html)

Hoa Có Vàng Nơi Ấy (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Co-Vang-Noi-Ay-Tuan-Ngoc/ZWZC9780.html)

Hờn Dỗi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hon-Doi-Tuan-Ngoc/ZWZC9808.html)

Trong Nỗi Đau Tình Cờ (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trong-Noi-Dau-Tinh-Co-Tuan-Ngoc/ZWZ9BIBB.html)

Có Những Niềm Riêng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Nhung-Niem-Rieng-Tuan-Ngoc/ZWZC0CAA.html)

Bài Ca Không Tên Cuối Cùng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Khong-Ten-Cuoi-Cung-Tuan-Ngoc/IW6IIU6O.html)

Giọt Nắng Bên Thềm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Nang-Ben-Them-Tuan-Ngoc/IW6IIDC0.html)

Căn Nhà Xưa (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-Nha-Xua-Tuan-Ngoc/IW6W76F7.html)

Tưởng Niệm (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=w520zwf6Hk)

Thành Phố Buồn (http://www.youtube.com/watch?v=iNXGjfng0N8)

Liên Khúc: Đồng Xanh, Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-xanh---Oi-gian-thien-ly-da-xa-Bang-Kieu-ft-Tuan-Ngoc/IW8IECCE.html) ft. Bằng Kiều

Áo Lụa Hà Đông (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ao-Lua-Ha-Dong-Tuan-Ngoc/IW6IIDBU.html)

Thành Phố Buồn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-pho-buon-Tuan-Ngoc/IW6WF7C8.html) Not Full

Mắt Lệ Cho Người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mat-Le-Cho-Nguoi-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0U.html)

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Le-Cho-Ngan-Sau-Tuan-Ngoc/IWZFU8FO.html)

Mộng Dưới Hoa (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Duoi-Hoa-Tuan-Ngoc/ZWZA08EU.html)

Nỗi Lòng Người Đi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Long-Nguoi-Di-Tuan-Ngoc/IWZACOED.html)

Rong Rêu (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rong-reu-Tuan-Ngoc/IWZCOO00.html)

Giọt Nước Mắt Ngà (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Nuoc-Mat-Nga-Tuan-Ngoc/ZWZCAAZ0.html)

Chuyện Tình Buồn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Tinh-Buon-Tuan-Ngoc/ZWZA08EZ.html)

Tình Khúc Buồn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Khuc-Buon-Tuan-Ngoc/ZWZAIEWO.html)

Bài Không Tên Số 8 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-khong-ten-so-8-Tuan-Ngoc/IW7F6IU6.html)

Yêu Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0I.html)

Xin Trả Nợ Người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Tra-No-Nguoi-Tuan-Ngoc/IW608DOW.html)

Bao Giờ Hết Tương Tư (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bao-Gio-Biet-Tuong-Tu-Tuan-Ngoc/ZWZC9EAI.html)

Ai Về Sông Tương (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ai-Ve-Song-Tuong-Tuan-Ngoc/IW6I9Z77.html)

Lạc Mất Mùa Xuân (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lac-Mat-Mua-Xuan-Tuan-Ngoc/ZWZCAI0F.html)

Bài Không Tên Số 4 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Khong-Ten-So-4-Tuan-Ngoc/ZWZCACCI.html)

Tà Áo Xanh (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ta-ao-xanh-Tuan-Ngoc/IWZB7DO6.html)

Hẹn Hò (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hen-Ho-Tuan-Ngoc/IWZACIUF.html)

Tình Cầm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Cam-Tuan-Ngoc/ZWZAICCA.html)

Chiều Tím (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-tim-Tuan-Ngoc/IWZB7D9F.html)

Ghen (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ghen-Tuan-Ngoc/IWZ967AE.html)

Kỷ Niệm (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ky-Niem-Tuan-Ngoc/ZWZ9FBO9.html)

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Den-Tham-Em-Dem-30-Tuan-Ngoc/IW60DCWD.html)

Về Đây Nghe Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Day-Nghe-Em-Tuan-Ngoc/ZWZCA096.html)

Bâng Khuâng Chiều Nội Trú (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bang-Khuang-Chieu-Noi-Tru-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0C.html)

Đêm Cuối Cùng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Cuoi-Cung-Tuan-Ngoc/ZWZAIAUC.html)

Lá Đổ Muôn Chiều (http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Do-Muon-Chieu-Tuan-Ngoc/ZWZAIE00.html)

Mắt Lệ Cho Người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mat-Le-Cho-Nguoi-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0U.html)

Ơn Em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-Em-Tuan-Ngoc/ZWZADFOB.html)

Buồn (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buon-Tuan-Ngoc/ZWZC0CA6.html)

Tôi Ru Em Ngủ (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Ru-Em-Ngu-Tuan-Ngoc/ZWZAOAIC.html)

Về Đây Nghe Em (http://vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fmp3.zing.vn%2Fbai-hat%2FVe-day-nghe-em-Tuan-Ngoc%2FIW8WIO67.html) Piano Version

Hạ Trắng (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Trang-Tuan-Ngoc/IWZACII6.html)

Các anh có ai nghe nhạc Tuấn Ngọc thì em xin các bài hay nhé.
Cảm ơn:byebye:

TThach
17-09-2011, 21:38
Tình Tự Mùa Xuân FTW

ChuoiTieuVSVaiThieu
17-09-2011, 21:39
Tôi đưa em sang sông
Niệm Khúc Cuối
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
Nửa Hồn Thương Đau
vv...

viettorrent.vn/detail.php?id=7b5d0a05cdaecd0cfa66486656eac1c3606273a8

Michael1992
17-09-2011, 21:43
cảm ơn mấy anh,nhiều bài quá.ai còn bài gì khác up lên cho anh em nghe đi:)

lttu1987
17-09-2011, 21:44
mình thích nhất là bài khúc thụy du:beauty::beauty:

rongxanhckd
17-09-2011, 21:51
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
đời không còn nhau
biển cạn
chia tay tình đầu
chiều không có em
giọt lệ cho ngàn sau
bài tình ca cho em
hoa vàng có nơi ấy
nỗi đau muộn màng
hướng về Hà Nội
Mắt Biếc
Niệm khúc cuối
chiều một mình qua phố
đồng xanh
Khúc thụy du
riêng một góc trời

Tuấn Ngọc nghe tuyệt lắm, tớ nghe suốt :)

cupid321
17-09-2011, 21:56
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới...thụy ơi và tình ơi...hay :">

littlecrabvt
17-09-2011, 21:57
bác này biết mỗi bài Riêng một góc trời vì mình hay hát :D

Confirm Password
17-09-2011, 21:59
Được mỗi bài "Rồi mai tôi đưa em"

galo
17-09-2011, 22:02
Ngậm ngùi

http://www.youtube.com/watch?v=1gA2O6w-qJs

conmango
17-09-2011, 22:02
http://www.youtube.com/watch?v=NL0Q-wcwOPU

Về đâynge em :beauty:

Michael1992
17-09-2011, 22:03
chà,nhiều bài hay quá.1 lần nữa cám ơn các anh nhiều nhiều lắm:beauty:

luutugia
17-09-2011, 22:05
http://www.youtube.com/watch?v=tmjJdb6Irx0
:D:D:D:D hay phết nhất là ông Việt Thảo đá đểu :D

cupid321
17-09-2011, 22:21
http://www.youtube.com/watch?v=vkct4ctaBjQ
series vietnamese music, live show tuấn ngọc luôn, quên sầu :)

tintinkaka
17-09-2011, 22:27
bác chủ up lên page 1 luôn đi :D cho ae dễ kiếm link

Kid_meomeo
17-09-2011, 22:29
Series Những bài không tên :)

khoaaa
17-09-2011, 22:38
Chế Linh giọng nói nghe ngầu nhỉ...nhưng hát hơi điệu :beauty: công nhận hay

CNTTSG
17-09-2011, 22:40
Mắt Lệ Cho Người
Mắt Biếc
Phôi Pha
Niệm khúc cuối
Bản tình ca cho em

Darkness91
17-09-2011, 22:46
mình cũng thích Tuấn Ngọc, giọng truyền cảm, cách rung đặc biệt, ko lẫn với ai dc :D

dyn2703
17-09-2011, 22:46
Ru ta ngậm ngùi http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ru-Ta-Ngam-Ngui-Tuan-Ngoc/ZWZAIDFC.html
Dư âm http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-Am-Tuan-Ngoc/ZWZA08EO.html
Khúc thụy du http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-Thuy-Du-Tuan-Ngoc/ZWZCABWB.html

traitimsat1982
17-09-2011, 22:46
Tuấn Ngọc thì kể bao giờ cho hết đc

BlackMakio
17-09-2011, 22:47
Hoa vàng nơi ấy,Hờn dỗi,Trong nỗi đau tình cờ,Có những niềm riêng,v.v

scofield_ub
17-09-2011, 22:48
Mình cũng hay nghe : Bài ca không tên cuối cùng, Niệm khúc cuối và Riêng một góc trời

quanghuy_tpv
17-09-2011, 22:54
nghe "Giọt nắng bên thềm" đi bạn! :)

Michael1992
17-09-2011, 22:59
Đã up các bài hát tại post 1

Cám ơn các anh nhé :)

tuan2681
17-09-2011, 22:59
- Chiều 1 mình qua phố
- Riêng 1 góc trơì
- khúc thụy du

là 3 bài Tuấn Ngọc mình thích nhất :)

snacktom
17-09-2011, 23:05
Series Những bài không tên :)

+1 đang thất tình mà nghe thì phê quá

kidzezo
17-09-2011, 23:09
Căn nhà xưa
Tưởng niệm

dragontalon0802
17-09-2011, 23:10
oánh dấu... Kết thành phố buồn mà đéo tìm đâu ra bản full, được mỗi bản trên youtube thì thu chán quá

billabong
17-09-2011, 23:13
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới...thụy ơi và tình ơi...hay :">

TN hát bài này công nhận quá đẳng cấp

billabong
17-09-2011, 23:14
http://www.youtube.com/watch?v=NL0Q-wcwOPU

Về đâynge em :beauty:

Về đây nghe em thì phải nghe bản này, phối thế này nghe mới thích
http://www.youtube.com/watch?v=1acr95PiQj0

hoavotinh
17-09-2011, 23:14
Đang thất tình mà cứ phang Riêng một góc trời vào thì cứ phải gọi là cứ như đang trên mây. :(
Dạo này toàn nghe bài nay. Đang kiếm link torrent kéo ít NN về phiêu.

chi_tai_ham_ca_do
17-09-2011, 23:15
e biết mấy bài thì bác post lên hết r :shame: nhưng thích nhất là bài riêng một góc trời, bài biển cạn :D

galo
17-09-2011, 23:17
Bài Ngậm ngùi chủ thớt up nhầm bài khác của Tuấn Ngọc rồi:gach:

billabong
17-09-2011, 23:19
http://www.youtube.com/watch?v=V49GtQ3tRcc

Đồng xanh và Ôi giàn thiên lý đã xa :D

Michael1992
17-09-2011, 23:22
Bài Ngậm ngùi chủ thớt up nhầm bài khác của Tuấn Ngọc rồi:gach:

đúng rồi mà bạn ???

littlecrabvt
17-09-2011, 23:26
Đang thất tình mà cứ phang Riêng một góc trời vào thì cứ phải gọi là cứ như đang trên mây. :(
Dạo này toàn nghe bài nay. Đang kiếm link torrent kéo ít NN về phiêu.

tớ c.t về nghe bài này khóc hu hu luôn :sosad:

galo
17-09-2011, 23:29
đúng rồi mà bạn ???


Thử nghe xem nó có đúng với cái Lyric ở dưới không:sweat:


Lyric đúng là bài Ngậm ngùi nhưng bài mà Tuấn Ngọc hát theo Post # 1 không phải là ngậm ngùi.

Michael1992
17-09-2011, 23:32
Thử nghe xem nó có đúng với cái Lyric ở dưới không:sweat:


Lyric đúng là bài Ngậm ngùi nhưng bài mà Tuấn Ngọc hát theo Post # 1 không phải là ngậm ngùi.

sorry mình sửa rồi,cảm ơn bạn nhé:beauty:

quanghuy_tpv
17-09-2011, 23:36
bạn nào cần lossless Tuấn Ngọc cứ pm mình,nếu có và up đc thì mình sẽ up! :)

Quote lại post của mình bên thread lossless

:beauty: Tặng các bạn:
Liên Khúc:Đồng Xanh - Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa!
Bằng Kiều - Tuấn Ngọc
http://cb5.upanh.com/20.157.27047034.Idd0/bangkieucopy.jpg http://leoleemusic.files.wordpress.com/2010/08/4937.jpg
Liên khúc gồm 2 bài:
-"Đồng Xanh" - nguyên gốc là bài "Green Fields" của "The Brothers Four",lời Việt do Lê Hựu Hà viết.

-"Ôi giàn thiên lý đã xa" - nguyên gốc là "Scarborough Fair" một bài hát dân ca xuất xứ từ Anh Quốc thời Trung Cổ, được toàn thế giới biết đến nhờ album có tên là "Parsley, Sage, Rosemary and Thyme" của Paul Simon và Garfunkel vào năm 1966.Lời Việt do Ns Phạm Duy viết


http://img688.imageshack.us/img688/5796/mediafireg.gif (http://www.mediafire.com/?m3e58v91m1lwq4f#1)


Enjoy! :D

uranusk87
17-09-2011, 23:42
bạn nào cần lossless Tuấn Ngọc cứ pm mình,nếu có và up đc thì mình sẽ up! :)Bro up dùm mình collection Tuấn Ngọc được ko , mình search trên google lắt nhắt quá :beauty:

hoang2106
17-09-2011, 23:47
BIỂN CẠN

quanghuy_tpv
17-09-2011, 23:52
Bro up dùm mình collection Tuấn Ngọc được ko , mình search trên google lắt nhắt quá :beauty:

Eo collection của Tuấn Ngọc nói thật bạn là mình cũng ko biết bao nhiêu album nữa :D Trong máy mình chỉ có chừng chục album.
Mấy bài ở page 1 mình cũng có 1 ít nên các bạn thích bài nào thì mình up bài đó thôi,mạng dạo này lởm quá ko up đc cả album! :sosad:
Thân!:beauty:

uranusk87
17-09-2011, 23:55
Eo collection của Tuấn Ngọc nói thật bạn là mình cũng ko biết bao nhiêu album nữa :D Trong máy mình chỉ có chừng chục album.
Mấy bài ở page 1 mình cũng có 1 ít nên các bạn thích bài nào thì mình up bài đó thôi,mạng dạo này lởm quá ko up đc cả album! :sosad:
Thân!:beauty:

Mình kéo được 23 album của Tuấn Ngọc nhưng chưa bao giờ nghe hết cả , với lại thiếu nhiều ảnh album lắm :sweat:

billabong
17-09-2011, 23:59
Nói chung giọng TN chất nhưng ko phải album nào cũng hay, nhạc thu từ xưa nên nhiều bài hòa âm phối khí nghe ko thích lắm.

Ưng nhất là album Giọt lệ cho ngàn sau, toàn bài thích

quanghuy_tpv
18-09-2011, 00:05
Mình kéo được 23 album của Tuấn Ngọc nhưng chưa bao giờ nghe hết cả , với lại thiếu nhiều ảnh album lắm :sweat:

Mình thì chỉ kiếm track lẻ nghe thôi,nhiều bài của TN mình nghe cũng thấy ko hợp tai lắm nên ko kéo cả album! :)

Cover thì bác qua topic này có nhiều cover album của TN nè:
http://www.hdvietnam.com/diendan/26-lossless-albums/41035-mf-tuan-ngocs-collections-ape-flac-wav-3.html

Nói chung giọng TN chất nhưng ko phải album nào cũng hay, nhạc thu từ xưa nên nhiều bài hòa âm phối khí nghe ko thích lắm.

Ưng nhất là album Giọt lệ cho ngàn sau, toàn bài thích

:beauty::beauty::beauty: +1

quanghuy_tpv
18-09-2011, 00:08
Chưa bạn nào nghe "Áo lụa Hà Đông" của Tuấn Ngọc sao? :beauty: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ao-Lua-Ha-Dong-Tuan-Ngoc/IW6IIDBU.html


Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau ?
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lạị....
Em ở đâu, hởi mùa Thu tóc ngắn?
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi

audiofan_86
18-09-2011, 00:12
chuyen cai ao , con thuong rau dang moc sau he

Michael1992
18-09-2011, 00:16
chuyen cai ao , con thuong rau dang moc sau he

bạn có thể cho mình link 2 bài trên đc ko? tìm hoài ko ra:surrender:

audiofan_86
18-09-2011, 00:18
manh quynh, truong vu, che linh, quang le, nhu quynh, phi nhung, tam doan, huong thuy, mai thien van, ngoc ha, duy truong, cam ly, quoc dai, THE BEST OF '' SENNNNNN'':gach::gach::gach::gach::gach:

audiofan_86
18-09-2011, 00:21
Dua bac thui, may bai hay cua TN bac co gan het rui do.

quanghuy_tpv
18-09-2011, 00:27
link Giọt nắng bên thềm ở post 1 sai rồi bạn ơi!
Link này nè
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Nang-Ben-Them-Tuan-Ngoc/IW6IIDC0.html

thierry
18-09-2011, 00:30
Bạn lên Youtube search Tuấn Ngọc vs Chế Linh ý, Tuần Ngọc hát Thành Phố Buồn của Chế Linh hay kinh khủng luôn

Michael1992
18-09-2011, 00:30
link Giọt nắng bên thềm ở post 1 sai rồi bạn ơi!
Link này nè
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-Nang-Ben-Them-Tuan-Ngoc/IW6IIDC0.html

fixed,cảm ơn bạn:beauty:

billabong
18-09-2011, 00:33
Mắt lệ cho người và Giọt lệ cho ngàn sau, 2 bài này nghe rất lạ, mà nghe mãi cũng chưa thuộc lời :D

uranusk87
18-09-2011, 00:39
Có bro nào có lossless bài Thành phố buồn ko cho mình xin với :sogood:

Michael1992
18-09-2011, 00:41
Có bro nào có lossless bài Thành phố buồn ko cho mình xin với :sogood:

bài này hình như ko có bản full anh ơi,TN hát bài này hay thật mà tìm ko ra bản hay:sosad:

billabong
18-09-2011, 00:50
Có bro nào có lossless bài Thành phố buồn ko cho mình xin với :sogood:

Mp3 full còn ko có mà đòi lossless :D

satthu_khidingu1
18-09-2011, 00:51
Thiếu bài Mộng dưới hoa là ko được rồi

http://www.youtube.com/watch?v=J_cWNX4mU_E&feature=related

Michael1992
18-09-2011, 00:56
^ thêm rồi đó thím :):)

486-33Mhz
18-09-2011, 02:12
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Long-Nguoi-Di-Tuan-Ngoc/IWZACOED.html

Người HN đi xa mà nghe bài này cứ gọi là nao hết cả lòng

zinc
18-09-2011, 07:07
Rong rêu, giọt nước mắt ngà, chuyện tình buồn, tình khúc buồn, nuối tiếc hát cung với bà gì đó cũng hay lắm :D

sandyfield
18-09-2011, 10:20
Hôm nay xem clip này mới biết tại sao bài thành phố buồn do Tuấn Ngọc hát chưa bao giờ trọn vẹn. Thật tiếc.

http://www.youtube.com/watch?v=tmjJdb6Irx0

nupakachj
18-09-2011, 10:24
rong rêu đâu?

Michael1992
18-09-2011, 11:00
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Long-Nguoi-Di-Tuan-Ngoc/IWZACOED.html

Người HN đi xa mà nghe bài này cứ gọi là nao hết cả lòng

Cần gì người HN hả anh:),ai nghe mà chả nao lòng:sosad:

Rong rêu, giọt nước mắt ngà, chuyện tình buồn, tình khúc buồn, nuối tiếc hát cung với bà gì đó cũng hay lắm :D

bài Nuối Tiếc tìm ko ra:surrender:

Hôm nay xem clip này mới biết tại sao bài thành phố buồn do Tuấn Ngọc hát chưa bao giờ trọn vẹn. Thật tiếc.

http://www.youtube.com/watch?v=tmjJdb6Irx0

uh,có 1 bài full của chú TN hát live ở quán Bar nào thì phải nhưng thu âm kém quá.Công nhận là chú TN hát bài này hay hơn chú Chế Linh.

rong rêu đâu?

em đưa mấy bài của các anh lên post 1 rồi đó,cảm ơn:beauty:

Truongtrunghai
18-09-2011, 11:03
xem DVD Liveshow Tuấn Ngọc phê lòi...mấy bản như Khúc Thụy Du,Phôi Pha,Chiều một mình trên phố...cứ là tê

"Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
mà muôn trùng chia xa"...

billabong
18-09-2011, 11:04
Hôm nay xem clip này mới biết tại sao bài thành phố buồn do Tuấn Ngọc hát chưa bao giờ trọn vẹn. Thật tiếc.

http://www.youtube.com/watch?v=tmjJdb6Irx0

Từ trước đến nay bản Thành phố buồn đều cắt từ clip này mà ra mà :)))))

vitocorleone
18-09-2011, 11:18
coi Tuấn Ngoc solo mic với Chế Linh:gach:
Chế Linh hát riêng 1 góc trời Tuán Ngoc hát thành phố buồn :sogood:

chi_tai_ham_ca_do
18-09-2011, 11:25
ngoài lề tí.bác nào có bài " em là tất cả" của Chế Linh hát ko?losses thì càng tốt ạ.em yêu bài này mất rồi :sosad:

billabong
18-09-2011, 11:35
ngoài lề tí.bác nào có bài " em là tất cả" của Chế Linh hát ko?losses thì càng tốt ạ.em yêu bài này mất rồi :sosad:
Bài này nghe Bằng Kiều mới phê :D

Kid_meomeo
18-09-2011, 20:39
Hqua vội quá k nên chỉ để lại tên bài hát.

Hnay tặng các thím một bài không tên mà em thích nhất trong series Những bài không tên của Vũ Thành An :x


Bài không tên số 8
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-khong-ten-so-8-Tuan-Ngoc/IW7F6IU6.html

Michael1992
19-09-2011, 11:22
Hqua vội quá k nên chỉ để lại tên bài hát.

Hnay tặng các thím một bài không tên mà em thích nhất trong series Những bài không tên của Vũ Thành An :x


Bài không tên số 8
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-khong-ten-so-8-Tuan-Ngoc/IW7F6IU6.html

em đứa lên post 1 rồi đó anh,cảm ơn:beauty:

Salem_Saberhagen
19-09-2011, 13:27
thớt hay, đánh dấu cái :">

tuantute123
19-09-2011, 15:12
Còn bài Yêu em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0I.html)trong Album The best of Tuấn Ngọc nữa.

Xin trả nợ người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Tra-No-Nguoi-Tuan-Ngoc/IW608DOW.html)trong album Đêm thấy ta là thác đổ.

kslethanh
19-09-2011, 15:57
bác nào tạo thành 1 list nhạc cái đi...thank's nhiều

Michael1992
19-09-2011, 15:59
Còn bài Yêu em (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Tuan-Ngoc/ZWZAIE0I.html)trong Album The best of Tuấn Ngọc nữa.

Xin trả nợ người (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Tra-No-Nguoi-Tuan-Ngoc/IW608DOW.html)trong album Đêm thấy ta là thác đổ.

đã up lên #1,cảm ơn:beauty:

nhanhlanrung08
19-09-2011, 15:59
Mình chỉ khoái nhất bài "Riêng một góc trời" của chú ấy, nghe khi nào cũng thấy đã

zinc
19-09-2011, 17:54
Bao giờ biết tương tư, ai về sông Tương, lạc mất mùa xuân, tuổi 13 nghe hơi lolicon tí mà cũng hay lắm ^^.

latituded620
19-09-2011, 18:11
mình thích "Bài không tên số 4" nhất @@

Michael1992
19-09-2011, 19:14
Bao giờ biết tương tư, ai về sông Tương, lạc mất mùa xuân, tuổi 13 nghe hơi lolicon tí mà cũng hay lắm ^^.

mình thích "Bài không tên số 4" nhất @@

đã đưa lên #1,cảm ơn:beauty:

congabeo1105
19-09-2011, 19:54
Fan Tuấn Ngọc đây:beauty:
Có bài Áo Xanh mà chưa thấy ai post thì phải, hồi trước tự kỷ đêm nằm bật suốt http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ta-ao-xanh-Tuan-Ngoc/IWZB7DO6.html
Kết nhất câu cuối ...hoa tàn ... nhạc bay theo không gian...

HungLuuDan
19-09-2011, 21:02
bài Hẹn hò của Phạm Duy do TN hát không đưa lên hơi phí. ai chưa nghe thử nghe 1 lần đi

zinc
19-09-2011, 21:08
Fan Tuấn Ngọc đây:beauty:
Có bài Áo Xanh mà chưa thấy ai post thì phải, hồi trước tự kỷ đêm nằm bật suốt http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ta-ao-xanh-Tuan-Ngoc/IWZB7DO6.html
Kết nhất câu cuối ...hoa tàn ... nhạc bay theo không gian...

Nhạc Đoàn Chuẩn- Từ Linh thì hay quá rồi. Bài này bác Tuấn hát nghe buồn miên man, mà tiếc ko thấy hát đoạn sau. Đoạn sau có khúc "rồi chiều nào băng giá, tâm hồn tìm đến nhau... nghe mún đập đầu vào gối tự tử ghê :sosad:.
PS: bổ sung thêm bài Tình cầm, chiều tím

Michael1992
19-09-2011, 23:17
Fan Tuấn Ngọc đây:beauty:
Có bài Áo Xanh mà chưa thấy ai post thì phải, hồi trước tự kỷ đêm nằm bật suốt http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ta-ao-xanh-Tuan-Ngoc/IWZB7DO6.html
Kết nhất câu cuối ...hoa tàn ... nhạc bay theo không gian...

bài Hẹn hò của Phạm Duy do TN hát không đưa lên hơi phí. ai chưa nghe thử nghe 1 lần đi

Nhạc Đoàn Chuẩn- Từ Linh thì hay quá rồi. Bài này bác Tuấn hát nghe buồn miên man, mà tiếc ko thấy hát đoạn sau. Đoạn sau có khúc "rồi chiều nào băng giá, tâm hồn tìm đến nhau... nghe mún đập đầu vào gối tự tử ghê :sosad:.
PS: bổ sung thêm bài Tình cầm, chiều tím


Đã bổ sung bài của các anh tại #1
Chú Tuấn Ngọc nhiều bài hay quá:beauty:

billabong
19-09-2011, 23:22
Chưa có bài Ghen à :D bài đấy TN hát hơi bị phiêu :D

tieulong88hdvn
19-09-2011, 23:36
Tinh han ( nhac nuoc ngoai) nua.
@ sorry unikey, dang on galaxy S II :D

AMD==Trouble
19-09-2011, 23:49
Tuấn Ngọc thì quá dữ rồi ! Chuyên trị dòng nhạc để nghe, không cần nhìn mà .Thêm ít bài khó hát :
Kỷ Niệm.
Em đến thăm anh đêm 30.
Về đây nghe em .
Bâng Khuâng Chiều Nội Trú.
Đêm Cuối Cùng.
Lá Đổ Muôn Chiều .
Mắt Lệ Cho Người .
Ơn Em .
Tháng Sáu Trời Mưa.

Những bài này hát lúc đỉnh của phong độ nên nghe hay và kén .

Michael1992
20-09-2011, 11:15
Chưa có bài Ghen à :D bài đấy TN hát hơi bị phiêu :D

Tinh han ( nhac nuoc ngoai) nua.
@ sorry unikey, dang on galaxy S II :D

Tuấn Ngọc thì quá dữ rồi ! Chuyên trị dòng nhạc để nghe, không cần nhìn mà .Thêm ít bài khó hát :
Kỷ Niệm.
Em đến thăm anh đêm 30.
Về đây nghe em .
Bâng Khuâng Chiều Nội Trú.
Đêm Cuối Cùng.
Lá Đổ Muôn Chiều .
Mắt Lệ Cho Người .
Ơn Em .
Tháng Sáu Trời Mưa.

Những bài này hát lúc đỉnh của phong độ nên nghe hay và kén .

đã up lên #1,riêng bài Tình Hận tìm ko ra:chaymau:

quanghuy_tpv
20-09-2011, 11:43
Về đây nghe em (Piano Version TNCD350 30 Năm Viễn Xứ) quá phê!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-day-nghe-em-Tuan-Ngoc/IW8WIO67.html

Ko_va_co
20-09-2011, 11:52
em cũng thích nghe bài Hạ Trắng do chú TN hát :D

tieulong88hdvn
20-09-2011, 12:33
Update thêm bài Buồn đi thým.

zingvu
20-09-2011, 12:47
Riêng một góc trời
Chiều một mình qua phố
Thương hiệu Tuấn Ngọc !

congabeo1105
20-09-2011, 12:48
Tôi ru em ngủ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Ru-Em-Ngu-Tuan-Ngoc/ZWZAOAIC.html
Cá nhân mình thấy bài này và bài Tà áo xanh thì chưa có ai hát hay bằng Tuấn Ngọc:sogood:

Michael1992
20-09-2011, 14:13
Về đây nghe em (Piano Version TNCD350 30 Năm Viễn Xứ) quá phê!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-day-nghe-em-Tuan-Ngoc/IW8WIO67.html

em cũng thích nghe bài Hạ Trắng do chú TN hát :D

Update thêm bài Buồn đi thým.

Riêng một góc trời
Chiều một mình qua phố
Thương hiệu Tuấn Ngọc !

Tôi ru em ngủ http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Ru-Em-Ngu-Tuan-Ngoc/ZWZAOAIC.html
Cá nhân mình thấy bài này và bài Tà áo xanh thì chưa có ai hát hay bằng Tuấn Ngọc:sogood:

đã up #1

mrthnhan
20-09-2011, 14:45
Tuấn Ngọc thì k phải bàn rồi
Giọng cực ấm !

wanttolov
20-09-2011, 14:54
Bạn lên Zing tạo playlist cho dễ nghe bạn ui

quangtruong9483
20-09-2011, 15:01
nghe hạ trắng ,chiều một mình qua phố ,về đây nghe em ,gửi gió cho mây ngàn bay ,riêng một góc trới Tuấn Ngọc hát live mới tuyệt làm sao ;)


"chiều 1 mình wa phố
âm thầm nhớ nhớ tên em
có khi nắng mưa chưa lên
mà 1 loài hoa chợt tím :D"

67899999
20-09-2011, 15:06
Tuấn Ngọc thì mình kết nhất là bài Riêng Một Góc Trời - Ngô Thị Miên:
1. serial các bài không tên của Vũ Thành An.
2. Tưởng niệm - Trầm Tử Thiêng.
3. Đời Đá Vàng - Vũ Thành An.
4. Nha Trang Ngày Về - Phạm Duy.
5. Như Chiếc Que Diêm - Từ Công Phụng;
6. Nỗi Đau Muộn Màng _ Ngô Thụy Miên;
7. Rong Rêu - Nhật Ngân - Hoàng Thanh Tâm;
8. Căn Nhà Xưa - Nguyễn Đình Toàn;
9. Mắt Lệ Cho Người - Từ Công Phụng;
10. tất cả các bài của Tuấn Ngọc hát, hì.

quangtruong9483
20-09-2011, 15:07
xem DVD Liveshow Tuấn Ngọc phê lòi...mấy bản như Khúc Thụy Du,Phôi Pha,Chiều một mình trên phố...cứ là tê

"Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
mà muôn trùng chia xa"...

hix .Em cũng mới nge bài này đươc mấy hôm .Ngày nào cũng bật tới lui mà ko chán .Đi đâu cũng rên bài này :sogood:

tieungaothien161
20-09-2011, 15:12
Có bác nào có bản full bài Thành phố buồn của chú Tuấn Ngọc hát không nhỉ. Mình tìm lâu rồi mà không thấy, chỉ thấy bản 1p26s thôi.s

67899999
20-09-2011, 15:14
Mình cực kết giọng của Tuấn Ngọc ngân nga những câu sau trong bài Tưởng Niệm:

"...Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em trao khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây
Mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vùng hương khói, kéo ta về, về cõi hư vô "

bi nhưng không lụy, đúng chất của Tuấn Ngọc.

noleon88
20-09-2011, 15:19
"Tình yêu như mũi tên" ko biết có bạn nào nghe chưa :D

wanttolov
20-09-2011, 15:42
Có bác nào có bản full bài Thành phố buồn của chú Tuấn Ngọc hát không nhỉ. Mình tìm lâu rồi mà không thấy, chỉ thấy bản 1p26s thôi.s

bài đó của chế linh , tuấn ngọc hát chơi thôi bác

quangtruong9483
20-09-2011, 15:45
"Tình yêu như mũi tên" ko biết có bạn nào nghe chưa :D

rồi .HAy :D.................................

Kid_meomeo
20-09-2011, 22:29
Con rể nhạc sĩ Phạm Duy mà lị :gach:

Rất thích nghe chú Tuấn Ngọc hát. Giọng hát rất trầm ấm và mang cái gì đó thoáng buồn. Phong cách biểu diễn của chú ấy cũng rất khác và lạ, nhẹ nhàng nhưng độc đáo và mang một nét gì đó rất đàn ông, rất quý phái :beauty:


em đứa lên post 1 rồi đó anh,cảm ơn:beauty:

Em sinh năm 1993 thím ơi :">

quanghuy_tpv
20-09-2011, 22:40
MaiCồ ới tranh thủ lên Zing làm cái playlist đi,thiếu bài nào thì mình up lên zing cho! :)

billabong
20-09-2011, 22:43
"Tình yêu như mũi tên" ko biết có bạn nào nghe chưa :D
Bài này vô đối hay :sexy:

Nancys
20-09-2011, 22:46
- Thầy mình cực kì ghiền Tuấn Ngọc :)

tieulong88hdvn
21-09-2011, 15:08
“Mùa xuân sao chưa về hỡi em”
Up tiếp bài này đi thým

nhebanchan
21-09-2011, 18:11
có tuấn ngọc nonstop k các bác

tieulong88hdvn
24-09-2011, 09:59
có tuấn ngọc nonstop k các bác

Đệt, nhạc xưa mà làm cứ như DJ vậy :canny::gach:

thanhbinhol
24-09-2011, 11:38
Kết mỗi bài Riêng 1 góc trời :D

tintinkaka
24-09-2011, 17:45
up cho bác nào thích

hieu1230
24-09-2011, 17:58
ít người biết Tuấn Ngọc cũng hát Em ơi Hà Nội phố , và rất hay :)

http://www.youtube.com/watch?v=0NZvUOM2syU

doandzung
25-09-2011, 23:18
bác nào down hết rồi có thể up lên mediafire 1 cục cho em đc ko ạ. down từng bài lâu quá hà :D

daica9x_mh
01-10-2011, 01:51
:):)bác nào có bài Tâm sự gửi về đâu lossless cho e xin với

cacaca
15-08-2014, 15:57
bài mưa hồng hay quá :)