PDA

View Full Version : hoi ve cai dat va su dung o dia ao


tbinhbonmat
22-04-2007, 23:21
bac nao chi em cai dat va su dung o dia ao voi? vi la nguoi moi su dung computer nen chua biet nhieu mong may bac chi can ke gium,xin da ta.

TH307
22-04-2007, 23:46
Ổ ảo là khái niệm về 1 trình giả lập các ổ CD/DVD. Chương trình này sẽ đánh lừa HĐH rằng máy đang có 1 (hay nhiều) ổ CD/DVD và hệ thống sẽ ứng xử với nó như 1 ổ CD/DVD thật vậy :)

Giả lập ổ ảo để làm gì ? Có rất nhiều lý do : một trong số chúng là để giữ gìn những chiếc đĩa quý của bạn, hoặc bảo lưu những dữ liệu quý trên chiếc đĩa sắp ... về nơi xa vắng của bạn. Thường thì những dữ liệu đó, sẽ được chương trình tổng hợp thành 1 file ảnh (sao chụp từ chính chiếc đĩa của bạn) và có kích thước tương đương dung lượng chiếc đĩa. Và nơi lưu trữ những file ảnh này, thường là ổ cứng. Khi lưu trên ổ cứng, tốc độ truyền tải dữ liệu giữa ổ ảo với hệ thống khá nhanh so với ổ CD/DVD thực (vì thực chất là hệ thống đọc dữ liệu từ chính ổ cứng). Đây cũng là 1 lý do mà người ta sử dụng ổ ảo : một số chương trình cần có đĩa CD/DVD để đọc lấy dữ liệu liên tục, nếu dùng bằng trực tiếp chiếc đĩa sẽ làm cho cả đĩa lẫn ổ đĩa hoạt động với cường độ cao, nóng và mau hư (trong khi ổ cứng đã được tối ưu hoá cho việc đọc/ghi dữ liệu liên tục nên ảnh hưởng của việc này không lớn lắm) :)

Tất nhiên là còn vài lý do khác, bạn có thể tự khám phá khi sử dụng. Ở đây chỉ tóm tắt các tính năng chính thôi. Để dùng ổ ảo, bạn cần có chương trình giả lập ổ ảo và tạo ra các đĩa ảo (file ảnh). Một số chương trình quen thuộc như Alcohol, VirtualDrive, Daemon, Virtual CD ...

Về cách dùng thì chúng khá tương đồng nhau : bạn cài đặt chương trình, giả lập 1 ổ ảo cho hệ thống, sau đó thì tạo ra các file ảnh từ chiếc đĩa cần tạo và .. sử dụng :)