PDA

View Full Version : Microsoft Office 2007 ( Đủ hết các Bộ ) - Link download trực tiếp


luan7749
10-09-2008, 08:45
[/URL]http://img337.imageshack.us/img337/8489/30nkmyvcb3.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg337.imageshack.us%2Fimg337%2F8489%2F30nkmyvcb 3.jpg)

Microsoft Office Professional 2007
Includes:
Access 2007
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download :

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30196/X12-30196.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30196%2FX12-30196.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/2661/officeent07fs0.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F2661%2Fofficeent07 fs0.jpg)

Microsoft Office Enterprise 2007
Includes:
Access 2007
Communicator 2007
Excel 2007
Groove 2007
InfoPath 2007
OneNote 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007
Download

http://download.microsoft.com/download/7/c/4/7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7/Enterprise.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2F7%2Fc%2F4%2F 7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7%2FEnterprise.exe)http://img91.imageshack.us/img91/259/officesmallbusiw8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F259%2Fofficesmallb usiw8.jpg)
Microsoft Office Small Business 2007
Includes:
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30283/X12-30283.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30283%2FX12-30283.exe)http://img161.imageshack.us/img161/6714/officehomestudpk4.png (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F6714%2Fofficehom estudpk4.png)
Microsoft Office Home and Student 2007
Includes:
Excel 2007
OneNote 2007
PowerPoint 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30107/X12-30107.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30107%2FX12-30107.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/535/officestandardni2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F535%2Fofficestan dardni2.jpg)
Microsoft Office Standard 2007
Includes:
Excel 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Word 2007Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30263/X12-30263.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30263%2FX12-30263.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/1992/officeaccountingie5.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F1992%2Fofficeacc ountingie5.jpg)
Microsoft Office Accounting Professional 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X13-40152/X13-40152.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX13-40152%2FX13-40152.exe)

http://img161.imageshack.us/img161/1305/officegrooveeq4.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1305%2Fofficegro oveeq4.jpg)

Microsoft Office Groove 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30093/X12-30093.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30093%2FX12-30093.exe)

http://img527.imageshack.us/img527/2678/officeonenotebm2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F2678%2Fofficeone notebm2.jpg)
Microsoft Office OneNote 2007

Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30151/X12-30151.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30151%2FX12-30151.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/6435/officepublisherhl8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F6435%2Fofficepubli sherhl8.jpg)

Microsoft Office Publisher 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30247/X12-30247.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30247%2FX12-30247.exe)


http://img161.imageshack.us/img161/1167/officevisioprofui7.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1167%2Fofficevis ioprofui7.jpg)
Microsoft Office Visio Professional 2007
[download pic will be here][/download pic will be here]

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30351/X12-30351.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30351%2FX12-30351.exe)[URL="http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg"]http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftinypic.info%2Ffiles%2Fgn9viat5ty71gkxti6aj.jpg)

Microsoft Office Ultimate 2007

Donwnload

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30307/X12-30307.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30307%2FX12-30307.exe)


Cr@ck :
[hide]
click Here To Download (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.driveway.com%2FGkjtqVsYjQ)

Hoặc :

http://www.mediafire.com/?p1up5zez3xi (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fp1up5zez3xi)


Pass : www.tuoitrenangdong.net

thinhint
10-09-2008, 09:35
cái MIcrosoft Ultimate và Profesional , bản nào mới hơn bà ngon hơn nhỉ?

dongtn
10-09-2008, 11:01
sao toi download mai ma chang duoc toan bao loi

minhtri_595
10-09-2008, 12:41
bản enterprise chỉ cần nhập đúng key thì ko cần active
còn bản ultimate đã search rất nhiều trên mạng nhưng vẫn ko thấy làm sao cr@ck được

vuasumu_0nlin3
14-09-2008, 23:38
Đầu tiên dow bản pro ----> ko chơi đc
Chuyển qua dow bản Ultimate --------> cũng chẳng chơi đc lun
Giờ đang dow bản Enterprise

boclf
24-10-2008, 14:05
bản enterprise la`m sao crack dc cac bro

Baby | DieHard
24-10-2008, 14:39
bản enterprise la`m sao crack dc cac bro
Đọc hướng dẫn trong file text đính kèm

banphim
25-10-2008, 21:11
K*y ở trong file đính kèm để generate cho bản Enterprise invalid hết :(

brisbane
25-10-2008, 22:19
cho mình hỏi: vậy 3 bản Pro, Ultimate, Enterprise khác nhau chổ nào, cái nào ngon nhất và bản nào tương đương với MS office 2003 nhưng là đời cao hơn
Chưa xài qua 2007 nên ko biết, mong a/e chỉ giáo :stick:

minhtri_595
25-10-2008, 22:22
cho mình hỏi: vậy 3 bản Pro, Ultimate, Enterprise khác nhau chổ nào, cái nào ngon nhất và bản nào tương đương với MS office 2003 nhưng là đời cao hơn
Chưa xài qua 2007 nên ko biết, mong a/e chỉ giáo :stick:
tính năng thì ultimate > (enterprise ? pro)
nhưng mà hiện giờ mới có enterprise cr@ck ok thôi

NNQ
27-10-2008, 01:01
trong các bộ này thì bộ nào có khả năng xuất ra file PDF vậy bro? hồi lâu leech torrent về 1 bộ cài có chức năng đó tốt quá mà giờ kiếm ko ra nữa :(

NTH88
27-10-2008, 01:09
trong các bộ này thì bộ nào có khả năng xuất ra file PDF vậy bro? hồi lâu leech torrent về 1 bộ cài có chức năng đó tốt quá mà giờ kiếm ko ra nữa :(
Cài này vô ...
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2ff%2f4%2fb%2ff4bfd843-a0b6-4031-aa98-0a3db7403d0f%2fSaveAsPDFandXPS.exe
/PS : ai bít cách tích hợp SP1 vào bộ cài mà vừa đủ 1 CD hem ? Extract ra mà toàn bộ > 800MB hem burn được. Ghi DVD thì không bàn

thientruc
27-10-2008, 01:12
trong các bộ này thì bộ nào có khả năng xuất ra file PDF vậy bro? hồi lâu leech torrent về 1 bộ cài có chức năng đó tốt quá mà giờ kiếm ko ra nữa :(

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041

Lên nhà bác Microsoft, tải file chưa đến 1Mb này về, là có ngay xuất ra PDF.

NNQ
27-10-2008, 01:18
chà, 2 bro nhiệt tình quá em thanks nhiều nha, vừa restart máy là có trả lời rùi ^^.

thientruc
31-10-2008, 17:01
Cái topic thiếu Microsoft project rồi, vậy mà bảo full là sao ?

USRobotics
20-11-2008, 13:48
Cái topic thiếu Microsoft project rồi, vậy mà bảo full là sao ?
Mấy bản này có vài trăm MB, chắc chỉ có những thứ cơ bản thôi, làm sao mà full được :haha:
Nhưng với người dùng bình thường, thế là đủ rồi :haha:

nguyen Binh
05-12-2008, 23:40
thank bac nhieu xin loi khogn go duco tieng viet

minhhoang™
06-12-2008, 13:20
Bác nào có link download Microsoft Sharedpoint Designer 2007 từ M$ không nhỉ? tks

noalkecodoc
12-01-2009, 21:16
Cám ơn bạn rất nhiều, hiếm có bài nào đầy đủ như thế này.

moneyloving
13-01-2009, 21:12
ai có đồ chơi pm em cái ,đã thử mấy hôm rồi mà không được . Giờ nó không đòi activate nữa nhưng mở file ra chỉ readonly :((

buidanhthuy
13-01-2009, 21:14
ai có đồ chơi pm em cái ,đã thử mấy hôm rồi mà không được . Giờ nó không đòi activate nữa nhưng mở file ra chỉ readonly :((
Thử cái này xem

http://9down.com/Microsoft-Office-2003-2007-Genuine-Advantage-1-6-29-0-CRACKED-42290/

/không được thì remove rồi reinstall :shame:

moneyloving
14-01-2009, 09:06
Thử cái này xem

http://9down.com/Microsoft-Office-2003-2007-Genuine-Advantage-1-6-29-0-CRACKED-42290/

/không được thì remove rồi reinstall :shame:
hic hic , trước em thử cái này rồi :-s
giờ muốn gỡ ra cũng không được , cài lại cũng không được :((

MrKhiem
15-01-2009, 10:53
Thế cờ réc có xài đc cho Office Home and Student ko vậy các bro :haha:

sonic2911
15-01-2009, 14:31
cài vào, xài mấy cái crack vớ vẩn trên...jo remove ko dc change ko dc lun...chán

MrKhiem
15-01-2009, 23:26
Đã cài bản home and student vào và removed vì ko cr@ck đc :stick:

marble
15-01-2009, 23:49
hỏi ngu tí vì chưa bao giờ cài và sử dụng :
cái Publisher,Groove,InfoPath 2007 để làm gì vậy ?

walkmansky
16-01-2009, 00:31
hỏi ngu tí vì chưa bao giờ cài và sử dụng :
cái Publisher,Groove,InfoPath 2007 để làm gì vậy ?
mình cũng cùng câu hỏi đó :D mình toàn cancel không chọn mý cái đó khi cài.

q950p
16-01-2009, 21:42
Đã cài bản home and student vào và removed vì ko cr@ck đc :stick:
Mình cũng ko tài nào "xử đẹp" được cái bản home and student này. Pro Plus xử dễ hơn.

hatdetim
17-01-2009, 16:06
Mình đang xài bản Office 2007 (blue edition) không cần phải activate mà vẫn update được.
Mình cũng đã từng thử crack Offiec 2007 nhưng cũng chỉ được vài ngày là nó lại bị mắc lỗi chỉ cho xem file mà ko làm được gì cả. Và khi muốn remove cũng được do khi crack mình đã replace cái file OGA gì gì đó (không nhớ rõ tên). Nên nếu muốn remove sạch sẽ bản office này thì phải trả lại file OGA... cũ của nó thì window mới cho uninstall nó đi.

MrTC
18-01-2009, 09:52
Thế không có Front pages àh:ops:

ga`
18-01-2009, 18:15
Sao mình thấy các bạn có vẻ lăn tăn vụ Office nhỉ, mình dùng bản enterprise từ năm 2006 đến giờ có sao đâu

MrKhiem
18-01-2009, 18:49
Khuyến cáo với các bác là cái crack này xài ko được ngay cả bản enterprise cũng vậy :stick: ít nhất là đối với tớ :sosad: (test cho Home and Student => ko đc nên uninstall, test cho enterprise => ko đc và cài lại win :byebye: )

MaxMedia
30-01-2009, 16:16
Bác nào xài Microsoft Office Enterprise 2007 bị thế này ko.
http://i256.photobucket.com/albums/hh168/MaxMedia_2010/Untitled-19.jpg

chelseaFan
31-01-2009, 00:49
Có cách này đơn giản có thể sử dụng bản enterprise miễn phí mà k cần cr@ck.
Sau khi install open C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office 12\Office Setup Controller\Proof.en
Tìm và thay thế chữ "AlwaysInstalled" bằng "neverinstalled". Save lại.

That's all.

ntc50hdhkhn
02-02-2009, 13:51
cac' ban. dung` update window, may' cai' software removal package.

Neu' ban. update ca'i nay thi duong nhien crack ko hoat dong.

emfour1995
01-03-2009, 09:45
cái nỳ hia

kikolovely
08-05-2009, 15:36
link RS mirror:
http://rapidshare.com/files/229688773/Office_2007.zip.001
http://rapidshare.com/files/229688422/Office_2007.zip.002
http://rapidshare.com/files/229688679/Office_2007.zip.003
http://rapidshare.com/files/229688873/Office_2007.zip.004
http://rapidshare.com/files/229688714/Office_2007.zip.005
http://rapidshare.com/files/229688164/Office_2007.zip.006

Nhóc Toàn
10-05-2009, 22:10
cả đống hoa cả mắt ko biết tải cái nào luôn

redwildcat
14-05-2009, 12:03
Chỉ có bản crack của enterprise chứ không có crack của các bản khác hả bạn. Mình down bản office standard Visio với accounning pro mà không có crack.

NinjaVN
19-05-2009, 07:08
Em download bản Microsoft Office Enterprise 2007 rồi cài + crack nhưng nó không cho cài bản SP2 sao kỳ vậy mấy bác?
http://vltk.vuichoi.info/090519-0707-42fa7b96.jpg

duchlm2210
30-05-2009, 14:17
hi! co crack cua ban pro ko? thanks truoc nhe!

jackyboy_vt
18-08-2009, 20:49
down thử xem nào nhưng miềng chỉ xài Exel với Word thôi :">

thankyou
19-08-2009, 13:11
down thử xem nào nhưng miềng chỉ xài Exel với Word thôi :">
Nhu ầu của bro giống tớ, chỉ cần bản standar hoặc home and student là đủ.
Nhưng không có thuốc cho mấy bản khác ngoài bản Enterprise đâu, đao về mất công gỡ ra ko được, lại phải cài lại quin đấy... :sexy:

thankyou
19-08-2009, 14:02
Hướng dẫn chi tiết active Office 2007 Home and Studient cho ai cần đây:
1/ Bản cài đặt ở #1. Đao về và cài đặt bình thường. Cài xong nhớ đừng mở bất kì 1 file Office nào lên cả.
2/ đao cái viên thuốc con nhộng "Office_2007_Activation_BG" về máy mình.
http://www.mediafire.com/download.php?zntjnowzm2k
3/ Extract cái viên thuốc đó theo đường dẫn: C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12
4/ Mở 1 file work ra, nó sẽ hỏi active bằng net hay fone, ta chọn fone. Chọn quốc gia nào đó (thích chọn nước nào cũng được). next > điền tất tần tật các ô bằng con số KHÔNG (0) vào, next > Closse OK. Đã active xong. :sogood:
===========================
Tôi đã test thành công và đang dùng;
http://i82.photobucket.com/albums/j275/p950q/PC/Activedoffice2007H-Sok.jpg

thangnho
26-08-2009, 23:44
hỏi ngu tí vì chưa bao giờ cài và sử dụng :
cái Publisher,Groove,InfoPath 2007 để làm gì vậy ?
Hồi học cấp III ông thầy có hướng dẫn dùng Publisher để thiết kế bào tường, bìa tạp chí, làm báo ..... Còn hai cái kia em không biết :D

vuhung0708
11-09-2009, 12:43
Bản này đã dc sửa lại sao cho tối ưu nhất

+Microsoft Office Excel 2003
+Microsoft Office Outlook 2003
+Microsoft Office PowerPoint 2003
+Microsoft Office Word 2003
Download here:
http://freakshare.net/files/o7otpvbb/www.blogtinhoc.net---Office2003_70MB.rar.html
pass: www.blogtinhoc.net

azkaban3000
12-09-2009, 00:36
Mình dùng bản Enterprise Blue Edition kô hề phải crack gì cả, cài 1 phát luôn :D mình thấy rất ổn định, đã activate, update ngon lành kô sao http://isohunt.com/download/88936909/office+2007.torrent

xinloiemnham
13-09-2009, 17:44
Hướng dẫn chi tiết active Office 2007 Home and Studient cho ai cần đây:
1/ Bản cài đặt ở #1. Đao về và cài đặt bình thường. Cài xong nhớ đừng mở bất kì 1 file Office nào lên cả.
2/ đao cái viên thuốc con nhộng "Office_2007_Activation_BG" về máy mình.

3/ Extract cái viên thuốc đó theo đường dẫn: C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12
4/ Mở 1 file work ra, nó sẽ hỏi active bằng net hay fone, ta chọn fone. Chọn quốc gia nào đó (thích chọn nước nào cũng được). next > điền tất tần tật các ô bằng con số KHÔNG (0) vào, next > Closse OK. Đã active xong. :sogood:
===========================
Tôi đã test thành công và đang dùng;
http://i82.photobucket.com/albums/j275/p950q/PC/Activedoffice2007H-Sok.jpg
Ai làm được rồi confirm phát xem là được ko ? Mình thử rồi nhưng ko được, nhưng mà mình nghĩ có lẽ là do mình cài xong mở excel luôn, chưa cho uống thuốc :sad:

anhsy
07-10-2009, 13:34
ban office2007 professional ko co key ah?
co ai co key ko cho minh voi

thankyou
08-10-2009, 10:15
Ai làm được rồi confirm phát xem là được ko ? Mình thử rồi nhưng ko được, nhưng mà mình nghĩ có lẽ là do mình cài xong mở excel luôn, chưa cho uống thuốc :sad:

trót mở rồi thì gỡ sạch đi cài lại, dùng trình gỡ mạnh 1 tí như là Your Uninstaller chửng hạn, nó sẽ gỡ sạch sẽ.

xinloiemnham
08-10-2009, 18:06
trót mở rồi thì gỡ sạch đi cài lại, dùng trình gỡ mạnh 1 tí như là Your Uninstaller chửng hạn, nó sẽ gỡ sạch sẽ.

ko sạch đâu, mình đã dùng nó để gỡ rồi cài lại nhưng vẫn ko được. Mở thử một vài tài liệu lên thì thấy mấy settings trong office vẫn nguyên, sạch thì phải mới hoàn toàn chứ.

Baby | DieHard
08-10-2009, 18:39
Dùng bản Blue Edition (http://vozforums.com/showpost.php?p=6272580&postcount=48) này nè, chịu khó down lại, speed rất tốt, dùng ngon ko cần thuốc thang gì cả

xinloiemnham
08-10-2009, 19:06
Dùng bản Blue Edition (http://vozforums.com/showpost.php?p=6272580&postcount=48) này nè, chịu khó down lại, speed rất tốt, dùng ngon ko cần thuốc thang gì cả

khổ nỗi nó nhiều thứ mình chẳng bao giờ đụng đến. Nhu cầu của mình chỉ đến bản Standard hoặc Home and Student là hết.

convitbau158
11-10-2009, 15:23
hjx.ban oi sao minh cai ko dc Microsoft Office Visio Professional 2007 zay.cu error woai ah.dang can gap lam.ban jiup minh voi

la liga
11-10-2009, 17:08
khổ nỗi nó nhiều thứ mình chẳng bao giờ đụng đến. Nhu cầu của mình chỉ đến bản Standard hoặc Home and Student là hết.

khi cài thì select những thứ cần thôi, cài full làm gì :">

ga`
11-10-2009, 17:57
khi cài thì select những thứ cần thôi, cài full làm gì :">

Bản blue hình như chỉ có tùy chọn cài full thôi, ko lựa chọn như bản ultimate đc:">

NTH88
11-10-2009, 19:50
Nhưng sau khi cài có thể Remove bớt mà :">

viethq_qh
26-10-2009, 10:53
bo offiice 2007 nay co key ko cac bac oi!!!????:):):)

tyrael
26-10-2009, 12:35
Có keygen đấy, nhưng dùng keygen thì toàn bị microsoft phát hiện hàng lởm, mỗi lần vào là nó lại báo not genuine blah blah blah.... ngứa mắt
Muốn dùng ổn chỉ có crack

con_sau_may_tinh
28-10-2009, 09:21
Dùng Enterprise từ đó giờ chưa thấy lỗi gì :dreaming:

TDHien59
28-10-2009, 10:20
Xin cho hỏi các bản này là nguyên bản hay đã tích hợp SP2 vào rồi. Nếu là bản gốc thì lại phải down bản SP2 nặng gần 300Mb về fix lỗi.

[ VoiCoi ]
04-11-2009, 20:49
Cài enterprise crack ngon lành, thanks bác mặt thớt, à quên chủ thớt :D

dart0302
05-11-2009, 22:27
lần trước cài bản Enterprise nhưng chỉ cài word,excel, power point. Bi giờ mình muốn cài thêm access thì mở set up lên roài stick mỗi cái access dc ko ?

duydangle
05-11-2009, 22:55
lần trước cài bản Enterprise nhưng chỉ cài word,excel, power point. Bi giờ mình muốn cài thêm access thì mở set up lên roài stick mỗi cái access dc ko ?

Được, miễn là đủ bộ cài.

//Vừa kiếm được bộ enter + sp2 trên TPB ngon lắm, cài trên lap, nhưng mà win 7 vẫn ngon chưa cài lại nên chưa có dịp cài.

Silv3r
07-11-2009, 11:54
Đang upload lên Megashare cho mọi người bản Office Ultimate 2007 actived, test ngon lành rồi.
Bản này mình đang xài cả ở nhà lẫn ở công ty lâu nay vẫn không có vấn đề gì hết.

Đặt gạch bác phát nhé,con bạn nó crack mãi ko đc,bảo mình đến làm cho nhưng nó ko chịu :chaymau:

Chang_ngao_op
07-11-2009, 22:29
Đang upload lên Megashare cho mọi người bản Office Ultimate 2007 actived, test ngon lành rồi.
Bản này mình đang xài cả ở nhà lẫn ở công ty lâu nay vẫn không có vấn đề gì hết.
Đang chờ ... Thank trước nhé

[ VoiCoi ]
13-11-2009, 14:13
Crack xong ngon lành dc vài hôm nó Block chỉ cho đọc file thôi, hix

danh_vong
13-11-2009, 19:37
Cái k*ygen ở #1 sao ko active được cho enterprise nhờ :sad: ??

nhupro
24-11-2009, 16:26
Thấy các bạn khó khăn trong việc tìm key Office 2007, bây giờ mình giới thiệu bộ Office 2007_Enterprise Bản full không cần điền key. Các bạn vào trang web này để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết
http://nhupro.byethost15.com/blog/read.php?33

quangianglee
10-12-2009, 13:30
Cho cin pass giai nen cai crack coi ^_*

ndc_thailand
10-12-2009, 22:21
có bản nào dùng cho XP 64 bit ko bác ( XP 64 bit vẫn dùng được loại 32 nhưng muốn bản 64 cho nhanh ). thanks

minhtri_595
10-12-2009, 22:54
office 2007 không có bản 64 bit
office 2010 beta có bản 64 bit

dng
11-12-2009, 14:37
Bộ office 2007 này có bản standard nào gọn nhẹ, có cả M$ Outlook không nhỉ.
Ai có cho mình xin link với?

meo_b0n_mat
31-12-2009, 19:46
office 2007 pro full có key cho mọi người nè

meo_b0n_mat
31-12-2009, 19:47
http://megashare.vn/download.php?id=160530&bn=Office_2007-3.rar

ungdinhtoan
26-02-2010, 14:34
nên cập nhật Office 2010 về xài thử nhanh hơn Office 2007 nhiều

chumeo_di_hia
30-03-2010, 01:52
Tớ vừa down gói Microsoft Office Standard 2007 về xài, thấy khá tốt. But ko có key, bạn nào có key thì share tớ nhé ^^

phucbopro
30-03-2010, 02:01
tình hình là mình cài Of 2007 với win 7 , hôm trc update thế nào1 loạt xong gỡ ra cài Of 10 beta, nhưng vào trong phần update của window vẫn còn 2 cái file update của bản trc mà mình dùng cách nào cũng ko gỡ đc

ai chỉ mình với, bây h cứ bật phần mềm nào là nó lại tự động nhảy ra 1 cửa sổ cài Of2007 xong bào thiếu file yêu cầu cho CD vào

lupin212
30-03-2010, 14:51
tình hình là mình cài Of 2007 với win 7 , hôm trc update thế nào1 loạt xong gỡ ra cài Of 10 beta, nhưng vào trong phần update của window vẫn còn 2 cái file update của bản trc mà mình dùng cách nào cũng ko gỡ đc

ai chỉ mình với, bây h cứ bật phần mềm nào là nó lại tự động nhảy ra 1 cửa sổ cài Of2007 xong bào thiếu file yêu cầu cho CD vào

có tool remove office đấy cậu, down về dùng.
http://www.brothersoft.com/remove-office-2007-169245.html

Key office bản standard mình có đấy.

phucbopro
30-03-2010, 17:21
thanks ban da giup do~

:beauty::beauty::beauty:

namtuoc8x
05-04-2010, 06:19
có tool remove office đấy cậu, down về dùng.


Key office bản standard mình có đấy.

Bro còn key k PM mình cái :x
Thanks

datkhmt
07-04-2010, 10:51
Thanks (http://www.tech24.vn/)

vinataba
07-04-2010, 13:20
Đang kéo cái này về để khám phá thử. Cảm ơn bạn nhiều!

chumeo_di_hia
10-04-2010, 12:30
Thỉnh thoảng mới phải đọc file word, power point nên tớ chỉ down phiên bản nào có đủ 2 thằng này cho nhẹ máy :)

chumeo_di_hia
10-04-2010, 12:33
nên cập nhật Office 2010 về xài thử nhanh hơn Office 2007 nhiều

ofice 2010 phải xài window sp3 mới cài đc :nosebleed:

hoanhuyd8
13-04-2010, 06:42
ofice 2010 phải xài window sp3 mới cài đc :nosebleed:

Bản chính thức chỉ chạy được trên Vista Sp2 trở lên thì phải! :ah:

chumeo_di_hia
13-04-2010, 11:39
microsoft càng ngày càng chơi ko đẹp :hungry:

k9k9k9
15-04-2010, 19:18
bác nào có key của bộ home and student thi share cho mình:beauty:đao về cài nó đòi key:nosebleed:

vettau
16-05-2010, 00:29
thank chủ thớt!

thanh1056
17-05-2010, 21:47
[/URL]http://img337.imageshack.us/img337/8489/30nkmyvcb3.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg337.imageshack.us%2Fimg337%2F8489%2F30nkmyvcb 3.jpg)

Microsoft Office Professional 2007
Includes:
Access 2007
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download :

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30196/X12-30196.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30196%2FX12-30196.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/2661/officeent07fs0.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F2661%2Fofficeent07 fs0.jpg)

Microsoft Office Enterprise 2007
Includes:
Access 2007
Communicator 2007
Excel 2007
Groove 2007
InfoPath 2007
OneNote 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007
Download

http://download.microsoft.com/download/7/c/4/7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7/Enterprise.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2F7%2Fc%2F4%2F 7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7%2FEnterprise.exe)http://img91.imageshack.us/img91/259/officesmallbusiw8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F259%2Fofficesmallb usiw8.jpg)
Microsoft Office Small Business 2007
Includes:
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30283/X12-30283.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30283%2FX12-30283.exe)http://img161.imageshack.us/img161/6714/officehomestudpk4.png (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F6714%2Fofficehom estudpk4.png)
Microsoft Office Home and Student 2007
Includes:
Excel 2007
OneNote 2007
PowerPoint 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30107/X12-30107.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30107%2FX12-30107.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/535/officestandardni2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F535%2Fofficestan dardni2.jpg)
Microsoft Office Standard 2007
Includes:
Excel 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Word 2007Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30263/X12-30263.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30263%2FX12-30263.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/1992/officeaccountingie5.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F1992%2Fofficeacc ountingie5.jpg)
Microsoft Office Accounting Professional 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X13-40152/X13-40152.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX13-40152%2FX13-40152.exe)

http://img161.imageshack.us/img161/1305/officegrooveeq4.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1305%2Fofficegro oveeq4.jpg)

Microsoft Office Groove 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30093/X12-30093.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30093%2FX12-30093.exe)

http://img527.imageshack.us/img527/2678/officeonenotebm2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F2678%2Fofficeone notebm2.jpg)
Microsoft Office OneNote 2007

Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30151/X12-30151.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30151%2FX12-30151.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/6435/officepublisherhl8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F6435%2Fofficepubli sherhl8.jpg)

Microsoft Office Publisher 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30247/X12-30247.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30247%2FX12-30247.exe)


http://img161.imageshack.us/img161/1167/officevisioprofui7.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1167%2Fofficevis ioprofui7.jpg)
Microsoft Office Visio Professional 2007
[download pic will be here][/download pic will be here]

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30351/X12-30351.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30351%2FX12-30351.exe)[URL="http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg"]http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftinypic.info%2Ffiles%2Fgn9viat5ty71gkxti6aj.jpg)

Microsoft Office Ultimate 2007

Donwnload

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30307/X12-30307.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30307%2FX12-30307.exe)


Cr@ck :
[hide]
click Here To Download (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.driveway.com%2FGkjtqVsYjQ)

Hoặc :

http://www.mediafire.com/?p1up5zez3xi (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fp1up5zez3xi)


Pass : www.tuoitrenangdong.net


ah anh luân đại ca sát thủ đây mà
đại ca là thần tượng của em :beauty::beauty::beauty::beauty::beauty:

minhdowntown
17-05-2010, 21:51
Source:www.softvnn.com

kazetsakasu
06-06-2010, 21:35
Cảm ơn bạn hiền ^^.

vani_elfish97
04-09-2010, 21:43
em down cái Microsoft Office Professional 2007 về nhưng xài thì nó cứ hiện cái bảng này :
http://i513.photobucket.com/albums/t335/Cotton_Candy108/untitled.jpg
mà em cũng ko thấy text crack đâu vậy. cái n` xài luôn có được hok

no2_nuker
05-09-2010, 10:16
gỡ ra cài bản 2010 đi bác ơi
nhẹ + dễ ấy ấy nữa.

daongocthang1759
03-10-2010, 15:22
vào đây thì crack được tất cả: http://www.vn-zoom.com/f181/crack-office-2007-moi-nhat-an-toan-nhat-576249.html

ronallion
25-10-2010, 16:49
[/URL]http://img337.imageshack.us/img337/8489/30nkmyvcb3.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg337.imageshack.us%2Fimg337%2F8489%2F30nkmyvcb 3.jpg)

Microsoft Office Professional 2007
Includes:
Access 2007
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download :

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30196/X12-30196.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30196%2FX12-30196.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/2661/officeent07fs0.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F2661%2Fofficeent07 fs0.jpg)

Microsoft Office Enterprise 2007
Includes:
Access 2007
Communicator 2007
Excel 2007
Groove 2007
InfoPath 2007
OneNote 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007
Download

http://download.microsoft.com/download/7/c/4/7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7/Enterprise.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2F7%2Fc%2F4%2F 7c49b09b-d6f9-431d-9738-4c00aff11fc7%2FEnterprise.exe)http://img91.imageshack.us/img91/259/officesmallbusiw8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F259%2Fofficesmallb usiw8.jpg)
Microsoft Office Small Business 2007
Includes:
Accounting Express 2007
Excel 2007
Outlook 2007 with Business Contact Manager
PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30283/X12-30283.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30283%2FX12-30283.exe)http://img161.imageshack.us/img161/6714/officehomestudpk4.png (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F6714%2Fofficehom estudpk4.png)
Microsoft Office Home and Student 2007
Includes:
Excel 2007
OneNote 2007
PowerPoint 2007
Word 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30107/X12-30107.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30107%2FX12-30107.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/535/officestandardni2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F535%2Fofficestan dardni2.jpg)
Microsoft Office Standard 2007
Includes:
Excel 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Word 2007Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30263/X12-30263.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30263%2FX12-30263.exe)


http://img527.imageshack.us/img527/1992/officeaccountingie5.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F1992%2Fofficeacc ountingie5.jpg)
Microsoft Office Accounting Professional 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X13-40152/X13-40152.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX13-40152%2FX13-40152.exe)

http://img161.imageshack.us/img161/1305/officegrooveeq4.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1305%2Fofficegro oveeq4.jpg)

Microsoft Office Groove 2007


Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30093/X12-30093.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30093%2FX12-30093.exe)

http://img527.imageshack.us/img527/2678/officeonenotebm2.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg527.imageshack.us%2Fimg527%2F2678%2Fofficeone notebm2.jpg)
Microsoft Office OneNote 2007

Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30151/X12-30151.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30151%2FX12-30151.exe)


http://img91.imageshack.us/img91/6435/officepublisherhl8.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg91.imageshack.us%2Fimg91%2F6435%2Fofficepubli sherhl8.jpg)

Microsoft Office Publisher 2007
Download

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30247/X12-30247.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30247%2FX12-30247.exe)


http://img161.imageshack.us/img161/1167/officevisioprofui7.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg161.imageshack.us%2Fimg161%2F1167%2Fofficevis ioprofui7.jpg)
Microsoft Office Visio Professional 2007
[download pic will be here][/download pic will be here]

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30351/X12-30351.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30351%2FX12-30351.exe)[URL="http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg"]http://tinypic.info/files/gn9viat5ty71gkxti6aj.jpg (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftinypic.info%2Ffiles%2Fgn9viat5ty71gkxti6aj.jpg)

Microsoft Office Ultimate 2007

Donwnload

http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30307/X12-30307.exe (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmsft-dnl.digitalrivercontent.net%2Fmsoffice%2Fpub%2FX12-30307%2FX12-30307.exe)


Cr@ck :
[hide]
click Here To Download (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.driveway.com%2FGkjtqVsYjQ)

Hoặc :

http://www.mediafire.com/?p1up5zez3xi (http://tuoitrenangdong.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3Fp1up5zez3xi)


Pass : www.tuoitrenangdong.net
Hix! Ban co' key xin cua phien ban Professional hay Enterprise ko? Download ve sd cho Win XP sp2 khong duoc :( muon' nan wa di!!!!

Cattleya
25-10-2010, 16:53
Hix! Ban co' key xin cua phien ban Professional hay Enterprise ko? Download ve sd cho Win XP sp2 khong duoc :( muon' nan wa di!!!!

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=83284

Không cần crack.

Alertin
05-12-2010, 08:57
:tire: Vừa đi ăn trộm 1 đống ông nào test thử báo anh em cái nhỉ :aboom:
Microsoft office 2007 enterprise edition:

V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD
T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73
XDMXR-YT3RP-FRQPY-R27HY-3HFMJ
KYD7X-V68CW-X7XR8-MJDVC-D66HW
JFRVW-CT2GY-67VK4-P2MRD-KYJBJ
RW7WV-D88C8-3TX72-GBP2F-R9MYJ
GYHR8-7FGYM-KB2GF-HF6QY-VW8BJ
JWDVB-6YQ62-TBXGW-9B3HC-PDRMJ
BD9MX-78FY7-DXD9G-G36MB-VG6HW
T7TVJ-M8XD8-D98G2-VQ2BM-YPQQ8
HPRWG-3H2DG-M283Q-3GX3K-B83Q8 <----- TESTED WORKING
JXTY9-RKQGR-BKVG2-GFC8T-27QQ8
B9QJ2-PMKWH-H8948-77PQB-78W7W
KWD4J-PBD9Y-W2XBB-376CT-GCWBJ
B849D-4PH7Y-J7FGM-TBHFF-RGPVW
RQXC2-4CBTY-KV4XT-36T3W-3YDQ8
TMGQ9-F4JMD-6VDH6-QPYGF-KX87W
JT3M4-C7F3Q-42XRT-PYMP3-D4MYJ

Microsoft Office 2007 Pro:
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
tt3m8-h3469-v89g6-8fwk7-d3q9q

Microsoft Office 2007 Home and Student:
B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY
HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW <------ TESTED WORKING
JWR9T-HFR92-74RQ7-3FRMB-CY676

Microsoft Office Small Business 2007:
KKVXH-TFFPB-QGJDY-DJYG4-K3QBJ
Referral Key: QW2E3G8K

Microsoft office professional plus 2007:
MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW
MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW

Microsoft Office 2007:
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
P3TFY-G8MQ9-3TQCB-MFMQ9-Y72VW
DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8


Microsoft Office Ultimate 2007

M2QKF-KDQ4R-YHQKD-M4YYK-GPWVD <------- TESTED WORKING
J67F8-BB7GM-8VPH2-8YMXP-K49QQ
WRWWX-G9MMD-X4B8X-7JQP3-CMD93
RYC22-PRMXB-8HP8W-384PD-GXHX3
VM98J-C9X4C-MM7YX-93G64-BJMK3
VK626-MQWCC-FXXWY-W2H6F-KVKQQ
PGHBF-6K7PC-J9989-BGGJD-TKT3Q

Microsoft Office Standard 2007

CTKXX-M97FT-89PW2-DHKD3-74MYJ
KD3RD-TKY7Y-6QDP8-WXKX6-24BF3
B7MTR-PBJVD-47GWX-RJXTG-268PJ
JY46M-9BV6V-JJ2YH-JM6T8-2TR2D
QX8VX-QVF3W-MJ49F-6436K-PJ6WQ

oldest
20-12-2010, 10:31
cám ơn lòng nhiệt tình của các bác. em mới cài lại máy nên cần cái này lắm. cám ơn các bác nhiều nhiều

bunny1501
02-03-2011, 19:01
Thế thì làm thế nào???

Ruslana
02-03-2011, 19:06
Làm thế nào để full cái project với visio 2007?Của mình vẫn trial T T

bigfoot_89
03-03-2011, 13:45
ui!ấy ơi...cấp cứu zới...sao tớ down về rồi.Nó hỏi key tận 25 kí tự.Tớ lấy ở đâu ra.T mù mấy tính lắm.Bạn chi cho t với:pudency:

VietDung2910
04-03-2011, 09:43
Làm thế nào để full cái project với visio 2007?Của mình vẫn trial T T

Ruslana tải visio 2007 ở đây về xem sao, mình đã cài và hoạt động ổn định: http://thepiratebay.org/torrent/3625650/Microsoft_Office_Visio_Professional_2007

Ms project search trên đây chắc cũng có hết ý mà, mình chưa có nhu cầu dùng nên chưa thử tìm và cài.

Gió trời
15-03-2011, 00:09
Haiz, mình dùng win7, 64bit , cài bộ home and student, crack ko dc, chạy qua office 2010, định cài, cơ mà ko tài nào gỡ được cái click to run để cài = tay, gỡ = cả youruninstall mà ko dc, có bác nào giúp mình với :(

AMD_Fanboy
31-07-2011, 15:50
cho em xin crack ms office 2007 ultimate voi

damper87
04-09-2011, 14:38
Sao bản Professional down mãi mới xong,lại chỉ có 1 file(gần 400Mb) mà k tìm đâu ra key vậy @@

picpic1909 Vers2
28-11-2011, 22:05
em đag tìm bản word ultimate 2007,seach cả đống trên mạng, may là nhưos đến vOz nhà mình.Đúng là vOz:beauty::beauty::beauty:

Nhưung làm sao để tải đây các bác, k*y sao các bác, em đọc #1 mà ko biết mà thế nào hết,giúp em vs các bác ơi:stick:
em làm luận văn cần có word 7 để check lỗi ngữ pháp:pudency:
Ai có bản cr@ck cho em vs:sosad::sosad::sosad:

ronallion
06-12-2011, 10:35
Theo các bạn thì Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office Ultimate 2007, Bản nào sử dụng tốt hơn vậy? Và đầy đủ tính năng.

khiconmtv
06-12-2011, 10:48
Theo các bạn thì Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office Ultimate 2007, Bản nào sử dụng tốt hơn vậy? Và đầy đủ tính năng.

Như nhau cả...

khiconmtv
06-12-2011, 10:58
Mấy link ở post 1 là bản cũ hết rồi nhé
Office 2007 Home and Student
http://msft.digitalrivercontent.net/office2010/X16-69408.exe
Office 2007 Standard
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-69640/X16-69640.exe
Office 2007 Small Business
http://msft.digitalrivercontent.net/office2010/X16-69606.exe
Office 2007 Professional
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-18810/X16-18810.exe
Office 2007 Professional Plus
http://msft.digitalrivercontent.net/office2010/X16-69453.exe
Office 2007 Ultimate
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-18984/X16-18984.exe
Office 2007 Enterprise
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-69371/X16-69371.exe
Word 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-19018/X16-19018.exe
Word 2007 Home and Student
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X16-19044/X16-19044.exe
Excel 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30085/X12-30085.exe
Excel 2007 Home and Student
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-69984/X12-69984.exe
PowerPoint 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30180/X12-30180.exe
PowerPoint 2007 Home and Student
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-70261/X12-70261.exe
OneNote 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30151/X12-30151.exe
Outlook 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30152/X12-30152.exe
Outlook 2007 with BCM
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X13-91410/X13-91410.exe
Publisher 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30247/X12-30247.exe
Access 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30055/X12-30055.exe
Groove 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30093/X12-30093.exe
Sharepoint Designer 2007
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30236/X12-30236.exe
Project 2007 Standard
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30221/X12-30221.exe
Project 2007 Professional
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30222/X12-30222.exe
Visio 2007 Standard
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30372/X12-30372.exe
Visio 2007 Professional
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30351/X12-30351.exe

xmanvn
18-02-2012, 08:58
Có k3y không bác khỉ :(

khiconmtv
18-02-2012, 09:32
Có k3y không bác khỉ :(

đang dùng bản Pro Plus ko cần key, cài xong thuốc thôi

rongcanlc
18-02-2012, 10:14
giờ hoặc dùng 2003 hoặc 2010 chứ 2007 chán lắm

kvleg
21-09-2012, 08:51
Bác khỉ cho em hỏi bản office ở page 11 là bản mới nhất rồi à?

kvleg
25-09-2012, 10:34
Sao máy của em không cài được bất cứ bản office nào het cả nó toan báo.
The installation of this package failed!

Les_Br
29-12-2012, 15:56
Cho e hỏi là link trực tiếp thì tải nhanh hơn link khác hông ạ?

jakelarsonhc
16-04-2013, 11:02
With the help from experiencedchinabizlawyer com/]Businese law firms is a necessary part if you want to keep you business run in a proper and healthy way No matter you are a boss of a big company or a little one, you need help from professional business law firms You accept chinabizlawyer com/]Businese law firms to ample up abundant forms and book bags of applications and documents, not to acknowledgment the interviews and cloister proceedings However, if you appoint a acceptable clearing advocate from a able Clearing law firm, your activity will become a lot easier Acceptable attorneys can admonition you with the paperwork and the legwork, but a lot of importantly, you'll accept some much-needed abutment in case you run into some complications Hiring an advocate is in fact chinabizlawyer com/]Businese law firms an actual alarming assignment for a lot of us, but it shouldn't be that intimidating

jakelarsonhc
16-04-2013, 11:04
For instance, you ability wish to chinabizlawyer com/]Businese law firms authorization your business so you should be searching for a Chinese advocate with ability in that field However, the action of clearing is not simple and you had bigger to chinabizlawyer com/]Businese law firms argue the accompanying issues with the able Clearing law firm If you are one a part of those humans who are because yield the basic footfall you should accede to appoint an Clearing law close to adviser you and accord you some advices to assure the clearing alley smoothly The afterward adventures of traveling away and demography the diplomacy like immigration However, afore you adjudge to administer one Clearing law close youchinabizlawyer com/]Businese law firms should anxiously which Clearing law close you should choose You should not alone delve into the accomplishments chinabizlawyer com/]Businese law firms of the Clearing law close but as well should acquisition and admit the amends and the acceptability of it while some added Clearing chinabizlawyer com/]Businese law firms law firms acquire a rather quick footfall to break all the problems accompanying to the customers Therefore you accept to accept a Clearing law close which can advance an acceptable advice accord with you and can acquaint with you finer and can after light your clearing case day by day However, you should never overlook the charge; you have to accomplish abiding that the fees of clearing chinabizlawyer com/]Businese law firms law close are reasonable Chinabizlawyer com is your best choice

jakelarsonhc
16-04-2013, 11:08
For instance, you ability wish to chinabizlawyer com/]Businese law firms authorization your business so you should be searching for a Chinese advocate with ability in that field However, the action of clearing is not simple and you had bigger to chinabizlawyer com/]Businese law firms argue the accompanying issues with the able Clearing law firm If you are one a part of those humans who are because yield the basic footfall you should accede to appoint an Clearing law close to adviser you and accord you some advices to assure the clearing alley smoothly The afterward adventures of traveling away and demography the diplomacy like immigration However, afore you adjudge to administer one Clearing law close youchinabizlawyer com/]Businese law firms should anxiously which Clearing law close you should choose You should not alone delve into the accomplishments chinabizlawyer com/]Businese law firms of the Clearing law close but as well should acquisition and admit the amends and the acceptability of it while some added Clearing chinabizlawyer com/]Businese law firms law firms acquire a rather quick footfall to break all the problems accompanying to the customers Therefore you accept to accept a Clearing law close which can advance an acceptable advice accord with you and can acquaint with you finer and can after light your clearing case day by day However, you should never overlook the charge; you have to accomplish abiding that the fees of clearing chinabizlawyer com/]Businese law firms law close are reasonable Chinabizlawyer com is your best choice

jakelarsonhc
16-04-2013, 11:18
All of these forms of business artifice are now allowable through the 2006 Artifice Act This blazon of bartering artifice sometimes occurs aural chinabizlawyer com/]Businese law firms a accepted company; which is a almost new development in this acknowledged arena Bartering law has now been adapted so as to accommodate consumers with aegis if they are affairs and affairs over the chinabizlawyer com/]Businese law firms internet E-commerce offers individuals about the apple with added befalling to conduct business online, This has resulted in common disputes over casework and articles and which country’s laws the affairs chinabizlawyer com/]Businese law firms should be agitated out under

thanhtud3
19-09-2013, 19:37
tks thớt,sáng giờ mệt mỏi với cái office

TodayTV
04-10-2013, 11:10
:tire: Vừa đi ăn trộm 1 đống ông nào test thử báo anh em cái nhỉ :aboom:
Microsoft office 2007 enterprise edition:

V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD
T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73
XDMXR-YT3RP-FRQPY-R27HY-3HFMJ
KYD7X-V68CW-X7XR8-MJDVC-D66HW
JFRVW-CT2GY-67VK4-P2MRD-KYJBJ
RW7WV-D88C8-3TX72-GBP2F-R9MYJ
GYHR8-7FGYM-KB2GF-HF6QY-VW8BJ
JWDVB-6YQ62-TBXGW-9B3HC-PDRMJ
BD9MX-78FY7-DXD9G-G36MB-VG6HW
T7TVJ-M8XD8-D98G2-VQ2BM-YPQQ8
HPRWG-3H2DG-M283Q-3GX3K-B83Q8 <----- TESTED WORKING
JXTY9-RKQGR-BKVG2-GFC8T-27QQ8
B9QJ2-PMKWH-H8948-77PQB-78W7W
KWD4J-PBD9Y-W2XBB-376CT-GCWBJ
B849D-4PH7Y-J7FGM-TBHFF-RGPVW
RQXC2-4CBTY-KV4XT-36T3W-3YDQ8
TMGQ9-F4JMD-6VDH6-QPYGF-KX87W
JT3M4-C7F3Q-42XRT-PYMP3-D4MYJ

Microsoft Office 2007 Pro:
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
tt3m8-h3469-v89g6-8fwk7-d3q9q

Microsoft Office 2007 Home and Student:
B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY
HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW <------ TESTED WORKING
JWR9T-HFR92-74RQ7-3FRMB-CY676

Microsoft Office Small Business 2007:
KKVXH-TFFPB-QGJDY-DJYG4-K3QBJ
Referral Key: QW2E3G8K

Microsoft office professional plus 2007:
MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW
MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW

Microsoft Office 2007:
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
P3TFY-G8MQ9-3TQCB-MFMQ9-Y72VW
DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8


Microsoft Office Ultimate 2007

M2QKF-KDQ4R-YHQKD-M4YYK-GPWVD <------- TESTED WORKING
J67F8-BB7GM-8VPH2-8YMXP-K49QQ
WRWWX-G9MMD-X4B8X-7JQP3-CMD93
RYC22-PRMXB-8HP8W-384PD-GXHX3
VM98J-C9X4C-MM7YX-93G64-BJMK3
VK626-MQWCC-FXXWY-W2H6F-KVKQQ
PGHBF-6K7PC-J9989-BGGJD-TKT3Q

Microsoft Office Standard 2007

CTKXX-M97FT-89PW2-DHKD3-74MYJ
KD3RD-TKY7Y-6QDP8-WXKX6-24BF3
B7MTR-PBJVD-47GWX-RJXTG-268PJ
JY46M-9BV6V-JJ2YH-JM6T8-2TR2D
QX8VX-QVF3W-MJ49F-6436K-PJ6WQ

Thanks :beauty:

tdtqquynhtran
14-10-2013, 09:28
Thanks,

Microsoft office pro 2007 key thứ 2 work,
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
nhưng nó hỏi phải nhập thêm 8 key referral,
(ở trên sticker màu trắng ở vỏ đĩa CD)
nếu không có 8 key referral này, thì nghĩa là ta đang cài bản trial.

Help please, nếu co 8 key referral.

thienvu1108
14-10-2013, 15:46
Bản này đã là bản full chưa nhỉ ? Có update được bình thường không vậy ?