PDA

View Full Version : Chuyện trò linh tinh™


Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

 1. Tốc độ nhanh tới chóng mặt
 2. Đọc báo dùm Bạn
 3. 11h trưa, ngày 24/07/2006
 4. new vOzForums theme
 5. Có thêm cái mục fun-pic hay video cho anh em cái được không
 6. Recover lại database đi bác béo ơi
 7. ủa ai lấy cắp domain của tui vậy
 8. anh em đi đâu hết rồi?
 9. Test post - Cổ tích Việt Nam 2006
 10. Điểm mặt những thành viên cũ
 11. Nhậu
 12. Chương trình mua hàng cùng vOz
 13. LOL!
 14. [Bicycle Drift]
 15. đàn em ra mắt ^^
 16. Voz VS Xtremevn _^
 17. vozForums hay vOzForums?
 18. Mua hàng bên nước ngòai
 19. Mọi người làm gì lúc vOz down?
 20. do tôi hay là font chữ quá nhỏ ?
 21. Cách khắc phục phông chữ nhỏ trên vOz!!! (WTB Sticky)
 22. Sau 1 ngày ....
 23. vOz Forums sau 1 ngày ra mắt
 24. Google phát coi có gì khác....
 25. Mua hàng hot cùng vOz ngày 26/07
 26. AMD mua ATI: BBC world
 27. Mobo hay Mabo ?
 28. Anh em có ai đang học av để thi TOEIC ko
 29. Draw Your Style
 30. Điểm danh folder có trong đây!
 31. Phim hài Truyền hình Mỹ nhiều tập ^_^
 32. Có ai biết ở HCM công ty nào gửi hàng giá tốt không?
 33. History of Dance
 34. Các bạn có thể giúp mình được không
 35. Hàng HOT của vOz ngày 26/7
 36. Sắc đẹp của các nhân vật trong văn học qua con mắt của "sĩ tử"
 37. AMTECH sao thế nhếy ?
 38. Chuẩn bị chào đón một member cũ....
 39. KienQuocDaiThan xin chao anh em voz.......
 40. có ai ở Cần Thơ thì vào trao đổi với :D
 41. em hơi ngu hỏi các bác đừng cười nhé
 42. có ai coi cướp biển caribe 2 chưa vậy
 43. Thanh Đa nhà mình cũng nổi tiếng gớm
 44. Bác nào co link Lacviettu dien version mới nhất ko!?
 45. PHONG LE - Lấy tiền cho gái :D
 46. Mua hàng hot cùng vOz ngày 27/07
 47. Có ai chơi CC Gerneral online qua HImachi với em ko!
 48. sắp phát hành: Sổ tay Internet 4.0,mời các bạn đón đọc!!!
 49. Thư nhà
 50. HN- Không ai chơi thể thao ah`
 51. Core 2 duo và main đã có tại Trần Anh
 52. Phim Titanic Là Của Việt Nam ?
 53. Cái này còn hot hơn Pirates of the Caribbean này, Titanic: The Sequel
 54. Đừng nghĩ VOC không thể vượt qua Xtremesystems!!!
 55. Một Bức Thư Không Dám Gởi Người Yêu
 56. help ! ai có Liêu Trai Chí Dị share với ...
 57. Vè con muỗi. Anh em đối lại đê
 58. 2 trong 1 (2in1) Film Vietnam
 59. Truyện cười Audio: Nói xấu vợ (cười nghiêng ngả)
 60. Nhạc chuông độc!
 61. Ngày không NET .............
 62. xinh phết !!!
 63. Bí quyết cưa gái toàn tập !!!
 64. To KQDT/Freewarez/etc.
 65. Em là newbie, cần mọi người mở mang
 66. Địa điểm mua đồ máy tính,điện tử rẻ ở Singapore?
 67. Chiến tướng VOZ
 68. OMG HAHAHAHA ROFL (Starwar vs LOTR)
 69. Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội !!!
 70. xây dựng voz
 71. Có ai ko sign in được với YIM ko vậy?
 72. Giá như Vê Tê Vê nhà mình mà ...
 73. cướp nick
 74. SabzingeuR
 75. Mạng của các bác có vào được ttvnol và yahoo không ???
 76. Ra mắt kênh VTC5 về khoa học – công nghệ
 77. Uây uây... Đã có member thứ 1000 rôi kìa :D
 78. Các tạp chí CNTT mà Việt Nam còn thiếu ???
 79. Thư giãn nè bà con!!!!!
 80. Sake time!
 81. vOz HN - Nhậu lúc 18h ngày 18/08/2006 tại Vườn Treo số 281 Đội Cấn
 82. Những trang cho ship hàng về Việt Nam?
 83. Có ai xài ADSL VNN không cho mình hỏi cái
 84. HCM-Tuyển Cộng Tác Viên
 85. kiểm tra trình độ tiếng Anh (cười đi nào)
 86. Kinh nghiệm kiếm phụ đề ???
 87. Bí quyết cưa gái cho gà
 88. HVAonline die
 89. Học về mạng ở đâu nhỉ ?
 90. Bác cho hỏi tí về Computer Engineer
 91. Chip Intel Core Duo 2 đã ngộp thở trong buổi ra mắt như thế nào !
 92. Máy của Micheal Dell có bao nhiêu bộ nhớ?
 93. Trung tâm xử lý sự cố máy tính và an ninh mạng khu vực miền Bắc
 94. HN vOz Fooball Team
 95. lol poster skills nè ^^
 96. [Video] Mỗi ngưiời một nơi - Lol, nhốn quá
 97. Sao giá AMD ở VN khác nhau???
 98. à lố, trên thị trường hiện có những loại điều hòa gì, chất lượng ra sao
 99. Thế này có gọi là xì pam?
 100. Anh em cho hỏi có tin tưởng dịch vụ của bưu cục dc ko?
 101. Tạm ngưng download ITConnect
 102. Làm sao coi được phim down từ phim24g.net ???
 103. Mua Host ở đâu giờ ???
 104. [SOS] Mẹ người iu mời ăn cơm :-ss
 105. Hcm Voz Football Team All Here
 106. Thế này mới gọi là nghệ thuật...! ..^_^
 107. Cái này HOT QUÁ!
 108. Count down from 500 to 0 ...
 109. VN airline muôn năm !!! /sarcasm_off
 110. Má ơi!!! Xăng tăng giá gòi!
 111. Cần tài liệu gấp , ai giúp với @.@
 112. Hỏi về mí cái IPOD ..
 113. Xăng dầu leo thang , mua xe gì giò ???
 114. cái này chạy thế nào nhẩy
 115. Ép bi bớt đây Kuang béo!
 116. cho tui hỏi chút!!!!!!!!!!!
 117. Vozer cho xin nick YM và MSN (^_^)
 118. Ảnh đẹp vOz
 119. VN Co cho nao cho troi tro nay khong nhi
 120. Chỗ nào bán đồng hồ để chơi cờ vua nhỉ?
 121. Ko có nhạc nhẽo gì à??? T___T
 122. ttvnol biến mất ???
 123. Anh em cho hỏi host cho direct link? Dung lượng lớn?
 124. ai biết nhạc giao hưởng vô đây cho em hỏi cái
 125. May ong co GF mua cai nay ve ma tan ne...
 126. Xin chào các mem cũ !
 127. Viettel internet HCM đang gặp vấn đề kĩ thuật ?
 128. Download game ?!
 129. anh em voz xem có ai giúp được giúp cái....
 130. Chia sẻ những gì bạn có !
 131. [ Mov-l34k-dl ]Tây Du Ký tùm lum các kiểu...
 132. web ITConnect mới - mời anh em spam ^-^
 133. Anh em cho xin addr các web torrent
 134. Đùa chứ thế này thì đỡ bằng niềm tin à?
 135. Micros0ft Windows Vista quiz (order Vista beta 2 CD for free)
 136. [video] ATM - sản phẩm có trí tuệ Việt
 137. có ai biết xài PayPal không ?
 138. help ! có ai bít cách chặn boom trg yahoo ko ?
 139. Fantasy Premier League 2006/2007
 140. Ảnh ma thuật đê
 141. Chúc mừng sinh nhật anh iu !!!
 142. Lót chuột 'mát tay' dành cho dân nghiện game
 143. Lịch sử loa vi tính của anh em????
 144. dvd dạy nấu ăn
 145. Sau ATI và AMD đến lượt Gigabyte và Asus!!!
 146. Lịch sử chạy đua vũ trang và vài cảm nhận khi có vũ khí mới của anh em...
 147. loa soundmax niềm tự hào loa vi tính Việt hay nhất
 148. Có đoạn mã anh em giúp hộ với ^^
 149. LOL tình hình là chắc nghỉ học về nước theo học chị này ...
 150. Bác nào cho em cái trang down games cho mobile
 151. Chúc mừng Sinh nhật bé Umi nhỏ
 152. NhỮng Câu ĐỐ Làm Đau ĐẦu MỌi NgƯỜi - KiỂm Tra TƯ Duy Logic
 153. Choáng !
 154. Ặc -Cả tháng nay ko đụng đến xe...vụ này coi chừng nè anh em
 155. Quái nhỉ
 156. [MUSIC] <Request> Album, Artist, Song, ...
 157. Số 200 Cống quỳnh đổi chủ rồi hay sao vậy ?
 158. Hỏi về Viettel ADSL gói Home N
 159. Có ai mê ca hát không( vô xì pam cho zui)
 160. Thi tốt nghiệp 9 điểm Toán, thi đại học còn 1 điểm
 161. Help!Chia sẻ truyền hình cáp HTVC cho 2 TV ntn?
 162. Hoa Hậu Việt Nam 2006?
 163. Khoe hàng(nhà anh em có gì post hình khoe hết lên)
 164. The way asians see things !!!
 165. đề nghị anh frzzman test và review sản phẩm này
 166. HCM vOz Fooball Team
 167. Lạm bàn về chuyện - Con gà băng qua đường
 168. MU - 5 : 1 - Fulham !!!
 169. Hôm nay là ngày 21/8 rồi !
 170. Những khỏanh khắc đáng nhớ của vOz
 171. Bàn lựng về cuộc thi MC
 172. Ai thích khoe SIM đẹp thì vào đây khoe cho biết :D
 173. Xe chạy Gas- liệu có như xe điện ko nhỉ?
 174. Anh em cho hỏi chổ dạy đánh trống
 175. Có ai dùng đầu thu VTC dạo này hay bị trục trặc sóng không
 176. từ nước ngoài gọi về số di động VN thì bấm số ntn ???
 177. Học để làm gì
 178. HCM: Tìm phiếu giảm giá của trường AUSP
 179. 5giay bị sao vậy nhỉ .
 180. thread tranh vui , biếm họa
 181. thằng này sướng nhỉ !!!!!!!!!!
 182. Tom&Jerry Full Collection - Dành cho các bạn tuổi teen ^"^
 183. Ai ở HCM giúp giùm vụ này cái
 184. www.kenji-studio.com : mời mọi người xem website mình mới làm xong
 185. Cellfone nào đang hot nhất VN?
 186. Anh em chơi bóng rổ ở Xì Gòn
 187. Ảnh ảo - bó tay
 188. thơ ... thẩn
 189. Hỏi chỗ cho mướn nhà ở Bình Thạnh
 190. Tác phẩm đầu tay của KAKA ( mod case)
 191. This poem was nominated for the best poem of 2005
 192. [help] muốn tìm ngày âm: 2/9/1986
 193. Tìm lớp học thêm về quản trị kinh doanh buổi tối
 194. vừa lướt web vừa nấu ăn nè
 195. Apple trả Creative 100 triệu USD bản quyền
 196. Những nghệ thuật độc đáo
 197. Con cái chúng ta giỏi thật!!!!!!!!!!!!!
 198. HCM: chỗ nào dạy thanh nhạc vậy mấy bác
 199. Trang web sosanhgia.com.vn
 200. Question: cái bút chì có thể làm được những việc gì ????
 201. Tin mừng! Xăng giảm giá 500đ
 202. Rân chơi Hà Thành nè anh em
 203. KENJI STUDIO - Giải pháp tổng thể Đa Truyền Thông (Multimedia)
 204. For vOz spammers ...
 205. Gửi tới fRzzy
 206. [HCM] lạm bàn về xe bus tại
 207. Dành cho người độc thân. . . . !
 208. [ Phim Việt Nam - "Hơi hot" ] 2 trong 1
 209. ở HN có ai rành đi lùng mànhình 2hand ko????
 210. khoancatbetong.net
 211. quá mệt mỏi ~~... bà con kíu giúp em gấp...
 212. Nhạc nghe như cầu kinh là thế nào nhỉ?
 213. Có ai biết ban nhạc Crazy frog ko?
 214. Mấy bác biết tên bài Rock này ko?
 215. Cao thủ toán học
 216. cho hỏi 4rum việt nam để download software/game cho ĐTDD
 217. Đêm nay, rạng sáng ngày mai(12h30).. hiện tượng ky` thu'
 218. sắp WTO rồi, anh em thấy sao
 219. Mấy bro làm gì với 1 gói mì + 1 cái trứng :D
 220. Vãi hàng nghệ thuật cắt tỉa giấy!!!
 221. $149.99 Fx55
 222. Chỗ nào mua xe đạp đôi ở Hà Nội nhể
 223. Tiết kệm tiền VND hay USD
 224. Một số hình ảnh ngoài lề của Miss Việt Nam 2006
 225. Happy birthday to Mr Comdom
 226. Mua Doremon nhồi bông ở đâu nhỉ [HCM]
 227. [HCM] Tháng 9 - Tháng khuyến mãi
 228. mấy ông Tiến Dũng ghê quá bà con ạ
 229. Tập tành làm blog
 230. Ai quay rubik hong ?
 231. Hic, có ai xài FPT mega xì-tin ko vậy?
 232. Hcm-Cho mình hỏi về gmail!!
 233. [flilm] Long Hổ Môn có chưa nhể
 234. cần tìm mí miếng decal của AMD, ATI, MS Windows
 235. Ở Hn chỗ nào in decal chuẩn
 236. Phim hài nào hay hả các pác ?
 237. help ! cần sound về noel
 238. Hết hoa hậu rồi, chuyển qua phụ nữ thế kỉ 21 nào
 239. Anh em giúp tntanh làm cái thiệp với
 240. Bác nào giúp em giải bài toán này với
 241. Sự khác nhau giữa tiếng miền Bắc và tiếng miền Nam
 242. HCM-Cho em hỏi về cái audibles tiếng Việt cửa Yahoo!!
 243. bìa báo, mời anh em góp ý ^_^
 244. abatron trang chu
 245. FTP megaxitin disconnect lúc 2h sáng :|
 246. Sao giá CS-21 ở Sì Gòn lại mắc thía ?
 247. Test IQ đi bà con!
 248. nghe nhạc online free???
 249. Khi nào anh em nâng cấp máy?
 250. new Virus on YM